Úvodní stránka > Aktuality

Situace je kritická, řekl na výboru svazu Pýcha

30.6.2016

Situace v českém zemědělství je stále kritická a proto je nezbytný okamžitý zásah vlády, řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha na zasedání výboru a kontrolní komise ve Větrném Jeníkově 28. června. Jedná se především o komoditu mléko a vepřové maso, které se nachází na velmi nízké cenové úrovni oproti ostatním státům Evropské Unie. Cena mléka je o 5 % nižší, než byla v roce 1996 a stále klesá. Chovatelé prodělávají na každém litru více jak 2 koruny a docházejí jim rezervy. Hrozí tak, že ze sektoru výroby mléka a vepřového masa významná část chovatelů odejde.

Mléko, jehož cena v květnu klesla na 6,26 Kč, je lacinější než některé druhy minerální vody. Pokles ceny vepřového se sice zastavil, ale cena je stále pod výrobními náklady. Odhadujeme, že pokles tržeb chovatelů dojených krav letos dosáhne 7 až 9 miliard korun a u chovatelů prasat další 3 mld. Kč. Zemědělský svaz proto požaduje pomoc od státu formou daňových úlev. Vítáme také návrh ministra zemědělství Jurečky zvýšit původně navrhovanou vratku u zelené nafty pro živočišnou výrobu na či dokonce nad 90%. Klíčové je ale také, aby tato pomoc nebyla administrativně složitá. Proto navrhujeme využít koeficient na VDJ, který by byl jasně kontrolovatelný a lehce administrovatelný pro zemědělce.

Zpráva představenstva na 6. společném zasedání výboru a kontrolní komise ZS ČR - Ing. Martin Pýcha

Mléčná krize se netýká jenom České republiky, ale po pádu mléčných kvót a ruského embarga celé Evropské Unie.  Navíc produkce mléka v EU stále roste. Situaci u nás navíc ale ztěžuje rostoucí dovoz ze zemí, kde roste produkce významněji. Na domácí spotřebě se tak nyní dovoz mléčných výrobků podílí více jak 42% a nárůst dovozů do ČR stále pokračují. Dovozy nerostou jenom u mléčných výrobků ale také u masa, především vepřového. V dlouhodobém horizontu se záporné saldo zahraničního obchodu s vepřovým masem zvýšilo 24 krát.

Z důvodu tíživé situace na mléčném trhu, jsou někteří čeští chovatelé krav nuceni omezovat chovy. V roce 2016 je v České republice 3x méně krav, než bylo v roce 1989 a další pokles je nebezpečný z důvodů negativních dopadů na českou krajinu.  Již takhle má ČR čtvrtou nejnižší hustotu zvířat na obyvatele v EU.

Dalším problémem českých zemědělců je roztříštěnost odbytových družstev a nepropojenost se zpracováním. „Dokud zemědělci resp. jejich družstva nenajdou odvahu se spojit a vyrábět finální produkty s vyšší přidanou hodnotou, budou stále pod obrovským tlakem trhu a navíc velmi zranitelní“ řekl Pýcha. Litr mléka je pořád litr mléka a je jedno, zdali je to litr mléka z České republiky nebo jiné země.  Nahraditelnost našeho mléka produkcí z jiné země je velmi nebezpečná a o to větší je to v současné době, kdy roste produkce mléka v celé Evropě. Tedy i v Německu, kam významné množství mléka v surovém stavu vyvážíme.

Na evropské úrovni se stále více hovoří o možnostech povinného anebo dobrovolného omezování mléčné produkce. Pokud EK přijde s novým balíčkem pomoci, bude s největší pravděpodobností podmíněn nějakou povinností nezvyšovat, či dokonce snižovat produkci mléka. Na stole je také jakási obdoba reformy cukerního pořádku, tj. kompenzační platby za ukončení či snížení produkce. Z toho máme velké obavy, aby to nevedlo k dalšímu významnému poklesu krav v nových zemích vč. ČR.

Krizová situace v zemědělství se odráží i v odměňování

Dle ČSÚ meziroční hrubá měsíční mzda pracovníků v zemědělství v 1. čtvrtletí 2016 dosáhla 20 050 Kč, což je zhruba na úrovni 76 % průměru ČR (v roce 2015 to bylo ale 79,6 % ČR).  I přesto, že i tak došlo v r. 2015 v zemědělství k nárůstu reálné mzdy o 0,8 %, disparita mezi zemědělstvím a průměrem národního hospodářství se tak začala zhoršovat.

Předseda svazu se v posledních dnech zúčastnil mnoha jednání ohledně současné nepříznivé situace v zemědělském sektoru. Zemědělský svaz od státu požaduje rychlou pomoc. „Cením si snahy čelních představitelů České republiky, že hledají způsob jak pomoci zemědělcům, ale zemědělci potřebují jasný signál – konkrétní pomoc, jinak od chovu zvířat budou odcházet dále a masivněji“ Uzavřel Pýcha své vystoupení.

Na zasedání výboru a kontrolní komise vystoupili také Ing. Josef Tabery ředitel odboru řídícího orgánu PRV, Ing. Jiří Hojer ředitel odboru živočišných komodit a Ing. Martin Fantyš, tajemník Agrární komory ČR.

 

Ing. Jana Sixtová

Přílohy
tz-2016-6-30-situace-je-kriticka.doc


Komentáře:

Mléko kolem 80. let a dneska v červeneci 2016

Ing. Jaromír Strašil | jaromir.strasil@seznam.cz | 19:42 08.07.2016 |

Mléko kolem 80. let a dneska v červeneci 2016 Pohnula se cena a úsilí ?? Sotva – naopak propad ve srovnání vůči nákladům! Jednoduchá kalkulační úvaha pro družstvo v nadm. výšce – cca 580 m na Vysočině vztaženo jen na produkci mléka. Průměr. cena za 1.jakost 1980 - 4 Kč/ litr Diferenciál. příplatek za 100 Kč tržeb – cca 20 Kč - prům. dojivost- tržnost 4 000 l x 4 =16 000 – dif. přípl. 3 200 Kč Zatížení 0,42 krávy/ha zem.p.– podíl dif.přípl. 1 344 Kč/ha = 3,36 Kč/ litr Výnosy za 1 litr = cca 7,36 Kč Docilovaná cena – červenec 2016 – ve stejném podniku, ovšem větším Průměr. cena za 1.jakost - 6 Kč/ litr Pobírané dotace SAPS, za management louky, LFA, započten příplatek za sucho = cca 10 000 Kč/ha zem.p. Zatížení – 0,375 krávy/ha zem.p. – tzn., že pokles nepatrný- absolutní zaměření na mléko !! Průměr. dojivost- tržnost 7 400 l/kráva – podíl dotací k zatížení 0,375 x 10 000 = 3 750: 7400 = 5,06 Kč/l Výnosy za 1 litr 11,06 Kč/l Co z toho vidno? Veškeré možné průběžné získané dotace na litr jsou sice vyšší, ovšem výkupní cena nepokulhává vůči inflaci za 36 let, nýbrž je neporovnatelná – mimo „koleje !!“ – tj. v pohledu nákladů pro podnikání (stroje, odměny, daně, pacht, modernizace všeho druhu odhadem 8 a více krát !! Výnosy jsou sice cca o 50% vyšší, ovšem náklady min. o 800 % vyšší Umíme přeci všichni počítat. Ovšem státní politika neumí- NECHCE !! A co na to cena mléka na krámu ?? Stav 1980 - polotuk - 2,00 Kč/l a to po celé ČR Stav červenec 2016- polotuk čerstvé mléko – 12-15 Kč/l – 6-7,5 x více , trvanlivé 9-11 Kč/l- 4,5-5,5 x více Porovnávám porovnatelné – ne statistický vykazovaný průměrný příjem – tedy za prům. výdělek v tomto podniku – 23 400 Kč/měsíc – po odpočtu soc., zdravot. poj. a daně z příjmu – čistý měsíční výdělek cca 16 700 kč/měs. Jestliže v r.1980 byl prům. čistý plat cca 2 000 Kč, tak i zemědělec, který se o mléko stará, si koupí nyní v čerstvém mléku za měsíc o zhruba o 237 l mléka více, průměrná inflace od této doby i pro vesnického občana v reálu dělá okolo 600 %. To znamená, občan si polepšil, ale zemědělství s dojnicemi je při takové výkupní ceně průser, který se drží jen se zatnutými zuby…. Poznamenává: Ing. Jaromír Strašil – akredit. zem.poradce Polná u Jihlavy


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN