Úvodní stránka > Aktuality

Smutná zpráva

11.2.2019

Jako blesk z čistého nebe nás dnes zastihla smutná zpráva. Navždy nás náhle opustil dlouholetý kolega a přítel JUDr. Stanislav A. Marchal, CSc. Čest jeho památce.

 

 

 


Komentáře:

Nechce se mi tomu věřit

Ivan Vávra | ivavra@post.cz | 23:50 15.06.2021 |

JUDr. Marchala si pamatuji jako odborného asistenta na katedře zemědělsko družstevního práva a pozemkového práva Právnické fakulty UK. Byl jen o 4 roky starší než já, párkrát zaskakoval za Doc. Štichu při našich seminářích a již tehdy jsem si všiml jeho nesmírné odborné erudice. Stejně tak jsem obdivoval i jeho znalost historie, kterou uplatňoval jako průvodce Pražské informační služby. O jeho úmrtí jsem se dověděl až dnes a i s časovou prodlevou mě ta zpráva velmi zarmoutila.


Nemohu tomu uvěřit

Milada Spilková | spilkova.m@centrum.cz | 9:47 11.05.2019 |

S JUDr. Marchalem jsem se znala velmi dlouho. Vždy když jsem se něho obrátila s nějakým problémem vždy byl ochoten poradit a pomoci. Jsem naprosto v šoku, že již mezi námi není. Odešel člověk vzdělaný ve všech oblastech, nejenom v jeho profesi. Upřímnou soustrast jeho mamince a celé rodině. Čest jeho památce. Milada Spilková


Za panem Marchalem

Pavel Kyselák | p.kyselak@gmail.com | 11:06 16.02.2019 |

Za panem Marchalem – skvělým průvodcem Dnes už bohužel o něm mohu psát jen v minulém čase. Pan JUDr. Stanislav A. Marchal, CSc. byl nejen dle mého názoru také velmi oblíbeným turistickým a vlastivědným průvodcem. Průvodcem doslova par excellence s encyklopedickou znalostí faktů a příběhů. A tak nejen já vzpomínám na jeho bravurní a často i úsměvné vyprávění. Čest jeho památce!


Byl to dobrý člověk

Ludvík JÍROVEC | oak.do@oak-do.cz | 19:49 12.02.2019 |

Prosím, vyřiďte upřímnou soustrast jeho blízkým od nás z Chodska. Ještě nedávno jsme spolu v Klatovech diskutovali při jeho přednášce. Škoda dobrého člověka.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN