Úvodní stránka > Aktuality

SOUTĚŽ O ZLATÝ KLAS

2.7.2019

 

Soutěž o ZLATÝ KLAS je již tradičně spjata s Mezinárodním agrosalonem Země živitelka. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo zemědělství a pořadatelem je Výstaviště České Budějovice a.s. Také letos se tato soutěž bude konat pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

Přihlásit do soutěže je možné exponát, který bude vystaven na Země živitelce nejvýše však 2 roky po sobě ten stejný. O ocenění se nejčastěji utkají špičkové výrobky a novinky z oblasti techniky i mechanizace prací v zemědělství, vědy a výzkumu v zemědělství či opravárenství. Tradičně jsou zastoupeny také exponáty z potravinářství, lesního a vodního hospodářství či z oblasti ochrany životního prostředí.

Soutěžní kategorie jsou následující:

  • rostlinná výroba

  • živočišná výroba

  • mechanizace

  • potravinářství a zpracovatelský průmysl

Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit a odevzdat přihlášku a následně zaplatit poplatek spojený s hodnocením přihlášeného exponátu. Přihlašování aktuálně probíhá za snížený soutěžní poplatek

 Novinky v soutěži v roce 2019:

Proběhla změna grafické vizualizace přihlášky a ostatních dokumentů. Snahou je více podporovat zájem veřejnosti, a především potenciálních zákazníků o exponáty a samotné vystavovatele. Termín uzávěrky a termín pro trvání sníženého soutěžního poplatku se posunuly, aby bylo možné zajistit přihlášení většiny exponátu v dostatečném časovém horizontu a zapojit je tak do propagačních aktivit, expozice v areálu či hlasování veřejnosti. Veřejnost bude tak poprvé mnohem více zapojena a v průběhu 1. dne Země živitelky budou návštěvníci moci hlasovat pro jednoho ze soutěžních exponátů a ten, který získá nejvíce hlasů, bude oceněn jako ZLATÝ KLAS VEŘEJNOSTI.

Soutěžní řád, přihlášku a další informace o soutěži jsou k dispozici na webu výstavy Země živitelka https://www.zemezivitelka.cz/dalsi-informace/zlaty-klas.html

 Ohlédnutí za rokem 2018

V roce 2018 se do soutěže zapojilo 49 soutěžních exponátů (rok 2017–35 exponátů). Nejvíce soutěžních exponátů v posledních letech čítá kategorie potravinářství a zpracovatelského průmyslu a toce celkem 22 exponátů. V kategorii mechanizace soutěžilo 15 exponátů. Živočišná výroba byla zastoupena 7 exponáty a do rostlinné výroby se zapojilo pouze 5 exponátů. Soutěžní porota rozdala 21 ocenění z 30 možných a ve dvou případech se dokonce rozhodla o udělení ocenění ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU. To může získat exponát, který je zcela značným přínosem pro v oblasti ochrany životního prostředí a u výrobků potravinového charakteru se jedná o produkty s významnými kvalitativními parametry. Oceněné exponáty a informace o nich naleznete zde https://www.vcb.cz/download/page_builder_cs/1535448037_cs_ocenene-exponaty_zlaty-klas-2018.pdf

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN