Úvodní stránka > Aktuality

Specializované výběrové řízení do institucí EU - odborníci na udržitelné zemědělství a rozvoj venkova

15.2.2021

Jste odborníky v oblasti udržitelného zemědělství a rozvoje venkova? Chtěli byste zahájit mezinárodní kariéru v multikulturním a různorodém týmu? Instituce EU hledají odborníky v oblasti udržitelného zemědělství a rozvoje venkova.

Jedná se o místo úředníka v platové třídě AD6 (služební poměr, nástupní základní plat je ve výši od cca 5.500 euro).

Přihlásit se lze do 9. března 2021 (do 12,00 hodin středoevropského času).

Náplň práce:

 • tvorba politik a nových právních předpisů,
 • provádění a správa stávajících právních předpisů a programů,
 • provádění ekonomických analýz a poskytování politických výhledů
 • sjednání a/nebo sledování obchodních dohod,
 • hodnocení výsledků a evropské přidané hodnoty opatření v gesci GŘ AGRI,
 • zastupování GŘ AGRI v pracovních skupinách Komise, výborech EU, orgánech EU i v mezinárodních organizacích a fórech.


Kvalifikační požadavky:

 • dokončené vysokoškolské vzdělání zaměřeného na zemědělské vědy (v délce nejméně 3 let)
 • min. 3 letá předchozí odborná praxe (udržitelné zemědělství, rozvoj venkova, lesnictví, udržitelné přírodní zdroje, zemědělská ekonomika, zemědělské trhy a obchod)


nebo

 

 • dokončené vysokoškolské vzdělání v libovolném oboru (v délce nejméně 3 let)
 • min. 6 letá odborná praxe (viz výše)

 

Jazykové znalosti: dva různé úřední jazyky EU

 • jazyk 1 musí být min. na úrovni C1 (může být i čeština),
 • jazyk 2 musí být min. na úrovni B2 (výběr ze dvou jazyků: angličtina nebo francouzština).


Vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2021:039A:FULL&from=EN

Více informací a přihlášky na odkazu:  https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/7728/description_en

Pokyny pro podávání přihlášek: https://epso.europa.eu/help/faq/epso-account-application_cs

Nejdříve je třeba si vytvořit účet EPSO. Přihlášku doporučujeme vyplnit v angličtině nebo francouzštině.

Současně s přihláškou a ve stejném termínu je třeba v angličtině nebo francouzštině vyplnit Ověření kvalifikace tzv. Talent screener (otázky týkající se vzdělání a praxe). Otázky odpovídají výběrovým kritériím uvedeným ve Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (příloha II). Jedná se o 1. kolo výběrového řízení, odpovědi musí být výstižné a srozumitelné. Je třeba uvést všechny skutečnosti, i když jsou již uvedeny např. v životopise nebo v přihlášce, protože výběrová komise posuzuje jen odpovědi uvedené v rámci Ověření kvalifikace.

Více o typech míst v institucích EU: https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/typy-mist-v-institucich-eu.aspx

Informace o přípravných seminářích na výběrové řízení: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/index.html


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN