Úvodní stránka > Aktuality

Společné prohlášení hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, radního Pardubického kraje pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslava Krčila, viceprezidenta Agrární komory České republiky Leoše Říhy a místopředsedy Zemědělského svazu České republiky a předsedy Zemědělského družstva Sloupnice Jaroslava Vaňouse.

20.1.2022

Na základě našich jednání chceme tímto společným postojem apelovat na Vládu České republiky a konkrétně pak na Ministerstvo zemědělství České republiky, aby byl urychleně nastaven smysluplný dialog mezi všemi zemědělskými organizacemi a svazy ve věci projednání a přípravy strategického plánu zemědělské politiky na období let 2023 až 2027.

Mezi většinou zemědělců panuje v tuto chvíli velká nejistota stran dalšího vývoje, jelikož oproti původním předpokladům dochází bez projednání ke změnám v nastavení systému podpory od roku 2023. Zástupci Agrární komory České republiky a Zemědělského svazu České republiky se dlouhodobě snaží upozornit na problém středních podniků, jež tvoří v České republice 90 procent živočišné výroby.

Naší společnou snahou je vyzvat k rozumnému dialogu, do kterého budou zapojeny všechny zúčastněné svazy a organizace. Není možné, abychom českou zemědělskou politiku posouvali od jednoho extrému ke druhému, a to bez předchozích debat a oproti již schválené koncepci. Obáváme se, že nastavení neúměrně vysokých plateb na prvních 150 hektarů půdy, což přibližně dvakrát více, než mají například sousední země jako Slovensko, Polsko nebo Německo. Důležité je, že platba na první hektary, ekologické či mladé zemědělce není spojena s povinností vykonávat jakoukoliv zemědělskou produkci. To může mít nedozírné následky na vztahy v rámci středně velkých podniků, které ve většině nehospodaří na své vlastní půdě, ale na půdě svých členů a nečlenů. Těmito kroky může dojít k ohrožení až zániku zejména středně velkých firem, které vlastní tisíce akcionářů a družstevníků, a navazujícímu potravinářskému průmyslu. Tato aktivita rozhodně není nikterak cílena proti malým zemědělským podnikům, ale je nutné si uvědomit reálné riziko, které může plánované nastavení zemědělské podpory znamenat.

Apelujeme proto na vyvolání debaty mezi Vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem zemědělství ČR na straně jedné a Agrární komorou České republiky a Zemědělským svazem ČR na straně druhé. Plně si totiž uvědomujeme možný dopad navrhovaného nastavení nejen na zemědělství a zaměstnanost v regionu, ale především na celé české zemědělství a potravinářský průmysl.

Přílohy
spolecne-prohlaseni.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN