Úvodní stránka > Aktuality

Spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova

4.9.2015

V rámci odborného semináře „Podpora rozvoje venkova v ČR“ na českobudějovickém výstavišti při konání veletrhu Země živitelka 2015 podepsal 28. srpna předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha a předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala Dohodu o spolupráci. Hlavním cílem této dohody je mj. spolupráce na rozvoji českého zemědělství a venkova, zlepšování kvality života na venkově či propagaci zemědělství a venkova jakožto vhodného místa pro budoucí zaměstnání resp. místo k životu, péče o životní prostředí v zemědělské praxi, ochrany přírody a krajiny.

Důležitým bodem je společný zájem obou stran společně projednávat zásadní návrhy týkající se Programu rozvoje venkova a vyjasnění si stanovisek ke klíčovým bodům, které byli např. při posledním jednání Monitorovacího výboru předmětem hlavních sporů.  Martin Pýcha tento krok komentuje slovy: „Zemědělství a venkova jsou propojené nádoby, které nelze oddělovat a proto je vzájemná komunikace mezi oběma organizacemi velmi důležitá. Jsem rád, že na obou stranách je snaha předejít případným rozporům mezi našimi názory.“


CZ EN