Úvodní stránka > Aktuality

Spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova

4.9.2015

V rámci odborného semináře „Podpora rozvoje venkova v ČR“ na českobudějovickém výstavišti při konání veletrhu Země živitelka 2015 podepsal 28. srpna předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha a předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala Dohodu o spolupráci. Hlavním cílem této dohody je mj. spolupráce na rozvoji českého zemědělství a venkova, zlepšování kvality života na venkově či propagaci zemědělství a venkova jakožto vhodného místa pro budoucí zaměstnání resp. místo k životu, péče o životní prostředí v zemědělské praxi, ochrany přírody a krajiny.

Důležitým bodem je společný zájem obou stran společně projednávat zásadní návrhy týkající se Programu rozvoje venkova a vyjasnění si stanovisek ke klíčovým bodům, které byli např. při posledním jednání Monitorovacího výboru předmětem hlavních sporů.  Martin Pýcha tento krok komentuje slovy: „Zemědělství a venkova jsou propojené nádoby, které nelze oddělovat a proto je vzájemná komunikace mezi oběma organizacemi velmi důležitá. Jsem rád, že na obou stranách je snaha předejít případným rozporům mezi našimi názory.“


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN