Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

21.4.2016

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky /dále jen KZPS ČR/ obdržela prostřednictvím Zemědělského svazu České republiky řadu připomínek ze zemědělských podniků, které zapracovala do tohoto stanoviska. Dále obdržela připomínky Pracovní skupiny pro ochranu zemědělské půdy při  ZS ČR, kterou přikládá jakožto kontextovou přílohu tohoto stanoviska. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že připomínky Pracovní skupiny pro ochranu zemědělské půdy při ZS ČR představují ucelený soubor připomínek, který má význam jako celek včetně použitých grafů s tím, že řada připomínek zde uvedených (zejména pak sekce D) přirozeně koresponduje s níže uvedenými připomínkami.

KZPS ČR v úvodu uvádí, že obecně je možné konstatovat, že chybí veřejně dostupný interface monitoringu povrchových a podzemních vod pro potřeby posuzování a kontroly zatížení území. Dále pak řada subjektů, která s předmětným vládním nařízením pracuje konstatuje, že navrženou novelizací nabývá nařízení vlády na složitosti a tím se výrazně zhoršuje orientace a přehlednost právní úpravy.

Kompletní připomínky naleznete v příloze.

Přílohy
stanovisko-kzps-21180.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN