Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko svazu k preferenčním kriteriím

22.6.2015

Tisková zpráva

Praha, 18. 6.

 

V současné době jsou na úrovni pracovních skupin Monitorovacího výboru programu rozvoje venkova projednávána některá opatření tzv. preferenčních kritérií pro posuzování žádostí v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Zemědělský svaz ČR ovšem nesouhlasí s určitými postupy týkající se již uskutečněných jednání, navíc se nelze zbavit dojmu, že je některým zájmovým skupinám dopřáno více prostoru, než jiným. Po těchto zkušenostech je nutné se zaměřit na určité věci a do budoucna je upravit či změnit. Zemědělský svaz ČR se směrem k ministerstvu zemědělství obrací s připomínkami, na které je nutné se zaměřit a následně upravit.

 

Jedním z důležitých bodů je neustálé dělení celkového rozpočtu na investice dle „velikosti“ finančního objemu projektu. Dle svazu bylo rozumnější rozdělení alokace dle limitní hodnoty projektu do 5 mil. Kč, pokud by byl nalezen férový klíč redistribuce prostředků mezi dvě vzniklé alokace.  Předseda svazu Pýcha považuje za nepřijatelné vkládání dalšího limitu do 1 mil. Kč a výměry žadatele do 150 ha. Takové drobení rozpočtu významně znevýhodňuje zejména právnické zemědělské osoby, které nejen že představují majoritní/skutečné producenty zemědělských komodit v ČR (co do objemu), ale zároveň jsou majoritními plátci daní do státní pokladny.

 

Svaz se také zaobírá skutečností, že Ministerstvo zemědělství v rámci investic pro zpracování a uvádění produktů na trh spíše podporuje mikro a malé podniky s upřednostňováním projektů do 5 mil. Kč., ačkoliv ke to proti celoevropské snaze podporovat malé a střední podniky. Těmito svými kroky MZe utiskuje právě hlavní představitele agrárního sektoru, a to právnické osoby.

 

Nestranné chování ze strany ministerstva zemědělství je také zřetelné v oblasti zařazování kritérií, které se sice zaměřují na žádoucí problematiku, avšak při investiční opatření nemají žádnou přímou relevanci a napojení podstatu podpor, jako je to například u bodového hodnocení za to, že někdo dodržuje určité standardy GAEC/DZES, kde se míchají různé nástroje s různým zaměřením a cíli.

Svaz také pokládá za vhodné řešit situaci utiskování těch, kteří se nepřihlásili do systému Ekologického hospodaření. Ti bohužel musí stále snášet útrapy ve formě znevýhodnění v přístupu k investičním podporám. Toto chování nedává smysl vzhledem k tomu, že navzdory tomu, že Ekologické zemědělství zabírá cca 15 % veškeré zemědělské půdy a bioprodukty na trzích s potravinami tvoří zhruba 1,5 %, ačkoliv právě tyto subjekty mají a vždy měly preferenční výhodu. Naopak právě ti, kteří vytvářejí hodnotu v rámci sektoru, jsou bohužel v rámci preferenčních kritérií znevýhodňovány.

 

Zemědělský svaz ČR apeluje na ministra zemědělství na úpravy některých výše uvedených záležitostí. Je jisté, že ministr zemědělství nemá ve své funkci lehkou pozici, protože zemědělská veřejnost je různorodá, ovšem je až do očí bijící, jak jsou zohledňovány jen některé zájmové skupiny agrární ho sektoru. Bohužel v poslední době jasněji vyplývá ze situaci, že ministr vychází více vstříc právě těm, kteří jej nejvíc kritizují. Je důležité udržovat v politickém světě korektní komunikaci a být nezaujatý vůči ostatním, se kterými člověk musí jednat, ačkoliv to není někdy jednoduché, protože všem se nikdo nezavděčí.

 

 

Ing. Martin Pýcha


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN