Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko Zemědělského svazu ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů

19.6.2017

Zemědělský svaz České republiky po prostudování návrhu novely nařízení vlády sděluje k tomuto návrhu tyto připomínky:

Z předloženého návrhu není zřejmé proč nelze opětovně použít stejnou odrůdu při obnově vinice – ustanovení §. 3, bod 1, písm. c). Pokud se v určité lokalitě dařilo po řadu let dané odrůdě (např. na Pálavě Ryzlinku), tak není zřejmý důvod proč jej tam není možné opětovně vysadit? Toto nařizuje nějaký předpis z EU? Jak to tedy řeší např. v Rakousku, kde je dominantní Veltlínské zelené, to hledají pro něj nové plochy a na ty tradiční, vyzkoušené vysadí něco nového????

Dále není zcela zřejmý důvod podoby dotačního titulu na sudy nad 600 litrů, filtry a vinifikátory. Obecně - pokud je možné vyplatit nějaké dotace na technologii zpracování hroznů a výrobu vína, proč se vybraly jenom tyto tři položky? Navrhované řešení se jeví jako zbytečně byrokratické.

Přílohy
stanovisko-zs-cr-novela-nv-vino.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN