Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko Zemědělského svazu k problematice praktického vzdělávání v zemědělském školství

30.4.2015

Stárnutí zemědělců je jedním z největších problémů českého a evropského zemědělství. V současné době jsou v Evropské unii dvě třetiny zemědělců ve věku 50 let a průměr se zvyšuje. V českém zemědělství bude muset být polovina všech současných pracovníků do 20 let nahrazena novou generací zemědělců. To klade vysoké nároky na zemědělské školství. Realita je ale jiná. Schopnost vychovávat budoucí generaci se především v oblasti praktických zkušeností snižuje. Příčinou je především neustále se zhoršující vybavení školních statků, které tak, až na několik výjimek, nejsou schopny plnit zvyšující se nároky praktické výuky studentů.

Tato situace je alarmující a Zemědělský svaz ČR vyzývá vládu, ministerstvo školství a krajské úřady k řešení tohoto stavu. Vybavení většiny školních statků je nejen nedostatečné a ochota tento stav změnit je malá.

Zemědělský svaz i jeho členové se snaží situaci pomoci. Zemědělský svaz pomohl prosadit přímé platby i pro školní statky a samotné zemědělské podniky - členové svazu - spolupracují s různými středními zemědělskými školami a učilišti na praktické výuce. Díky tomu se mohou studenti seznámit s běžným provozem včetně nejmodernějšího vybavení, ale ani to nemůže školní statky nahradit. Dle našeho názoru jsou školní statky pro výchovu budoucích zemědělců nezbytné. Studenti musí mít na každé zemědělské škole možnost vyzkoušet si práci v zemědělství v takovém rozsahu, jaký není možný u komerčních zemědělských podniků a to nejen práci manuální, ale i organizační, řídicí včetně administrativního řízení školního statku, až po prodej vlastních výrobků. To je to obvyklé ve školních podnicích i v jiných zemích.

V poslední době se vedle školních statků řeší vznik tzv. center odborného vzdělávání (COV). Těchto center by mělo být šest a z toho tři pro zemědělské obory. Zemědělský svaz upozorňuje, že tato centra nejsou a ani nemohou být náhradou školních statků. Mohou být pouze jejich doplňkem. V žádném případě tak nemůžeme souhlasit s některými hlasy, že by několik těchto center mohlo školní statky nahradit.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

 

Martin Pýcha, tel.: 602 790 273,pycha@zscr.cz


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN