Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko ZS ČR k poskytnutí mimořádných finančních prostředků ve výši 70 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy na pokrytí následků výskytu nebezpečné nákazy drůbeže /ptačí chřipka/ v roce 2017

20.4.2017

V Praze dne 20. 4. 2017

Zemědělský svaz České republiky k materiálu „Žádost vládě České republiky o poskytnutí mimořádných finančních prostředků ve výši 70 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy na pokrytí následků výskytu nebezpečné nákazy drůbeže /ptačí chřipka/ v roce 2017“ konstatuje, že se plně ztotožňuje se závěrem, že stávající alokovaná částka ve výši 31,3 mil. Kč, která vycházela z kvalifikovaného odhadu potřeby finančních prostředků na řešení nákladů a ztrát, s přihlédnutím k nákazové situaci v ČR v době sestavování rozpočtu Ministerstva zemědělství na rok 2017, není dostatečná k pokrytí majetkové újmy, která vznikla chovatelům drůbeže v Státní veterinární správou evidovaných 39 ohniscích  HPAI. Z těchto důvodů vyjadřuje Zemědělský svaz České republiky svou jednoznačnou podporu předkládanému materiálu.

Z důvodů výše uvedených doporučuje Zemědělský svaz České republiky vládě České republiky, aby předmětné žádosti v plném rozsahu vyhověla s tím, že toto doporučení obsahuje také stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, jehož zpracováním byl Zemědělský svaz České republiky pověřen.

Přílohy
stanovisko-zs-cr-ptaci-chripka.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN