Úvodní stránka > Aktuality

Stanovisko ZS ČR ke změnám pachtovného u pozemků vlastněných státem

30.6.2024

V pátek byly oznámeny změny pachtovného u pozemků vlastněných státem. 

Vyjádření Martina Pýchy, předsedy Zemědělského svazu ČR:

„Původní rozhodnutí ohledně plošného navýšení pachtu ze strany SPÚ o 5,8 % bylo vnímáno zemědělskou veřejností značně kontroverzně. Tento postoj nevyplýval pouze z plošného navýšení pachtu, ale i z metodiky výpočtu. V únoru tohoto roku jsme nad otázkou úprav pachtovného ze strany SPÚ měli poměrně věcnou a plodnou diskusi s ředitelkou SPÚ Ing. Maradovou na platformě představenstva Zemědělského svazu. Díky této diskusi jsme došli k dohodě ohledně úprav kalkulací.

Souhlasíme s rozhodnutím SPÚ aktualizovat pachtovné podle zemědělských výrobních oblastí, což lépe odráží reálný ekonomický vývoj v sektoru a podporuje zemědělskou činnost v různých regionech. Oceňujeme, že došlo k přepočtu pachtovného s přihlédnutím k připomínkám Zemědělského svazu. Nicméně, je důležité zdůraznit, že pacht je v praxi často složen z tzv. „čistého pachtu“ a „příspěvku na daň z nemovitosti“, což nebylo v původních kalkulacích navýšení pachtu řádně zohledněno. Díky následné změně metodiky kalkulace a posléze i regionalizaci navýšení pachtu se SPÚ snaží zajistit spravedlivější a transparentní rozdělení nákladů mezi státem a pachtýři.

 Nutno dodat, že součástí dohody byl i příslib, že se rekalkulace pachtu a jeho regionalizace promítne zpětně i do již uzavřených smluv, pokud o to pachtýř úřad požádá. Kritizujeme fakt, že ne všechny staré smlouvy s SPÚ se mohou modifikovat podle nových pravidel, jak vyplývá z vyjádření SPÚ. To může vést k situaci, kde dlouhodobější nájemci zemědělské půdy mohou být znevýhodněni v porovnání s novými pachtýři, kteří vstoupí do systému pod aktualizovanými podmínkami. Je zásadní, aby byla zajištěna rovnost a spravedlnost pro všechny zemědělce, což zahrnuje revizi všech smluv tak, aby odrážely současné ekonomické a tržní podmínky.

 

Zemědělský svaz ČR proto vyzývá SPÚ, aby znovu zvážil svůj přístup k aktualizaci smluv a poskytl všem pachtýřům možnost přizpůsobit se novým podmínkám bez ohledu na datum uzavření původních smluv.“


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN