Úvodní stránka > Aktuality

Tažení

20.7.2018

V poslední době se strhla historie okolo klecového chovu slepic. V záplavě aktivististických akcí jde o střípek v mozaice, jejíž konečná podoba mi stále zůstává záhadou. Nerad používám slovo kampaň, ale už mi to tak přijde. Každou chvíli se nějaká skupina, nejlépe naprostých laiků bez znalostí, ale s o to větším zápalem, začne věnovat některému z problému. Základem je nějaký názor, pokud možno podložený obrazovým materiálem, zevšeobecnění, odsouzení a mnohdy i následuje reakce politiků, kteří o problémech vědí úplně stejné nic, ale cítí se oprávněni hájit zájmy veřejnosti.

Příkladů je mnoho. Nad mnohými by se člověk i pousmál, kdyby je jejich autoři nemysleli vážně a kdyby je vážně nebrala i nezemědělská veřejnost. A smutné je, když tyto bludy podpoří i zemědělci v rámci „třídního boje proti zlotřilým…“(za tři tečky si jistě doplníte) a pod heslem „Když se kácí les, létají třísky“.

Takovým úsměvným by se zdál odpor proti konzumaci mléka a mléčných výrobků. Jistě. Ne každému dělá dobře laktóza, ale jde o promile, možná procenta z lidské populace. Pro všechny ostatní je mléko přínosné. Ale jistá náboženská sekta, jinak to neumím pojmenovat, kdy je jejich tažení vedeno pouze vírou ve svou pravdu, která byla mnohokrát vyvrácena odborníky, vyrazila do boje proti chovatelům a konzumentům mléka. Zvířatům dají lidské vlastnosti a snaží se obhajovat jejich právo na spokojený a přirozený život. A neváhají se používat polopravdy i vyložené lži. A dokonce již získali dostatek prostředků na obrovskou reklamní outdoorovou kampaň, kdy pomocí srdcervoucích obrázků a úderných hesel útočí na city kolemjdoucích.

Podobně, ale už s citelnými zásahy probíhala a probíhá kampaň proti používání chemických látek v zemědělství. A stačí zaujmout dostatek neznalých a někteří politici se mohou přetrhnout, jak splnit požadavky davu. Co na tom, že třeba u glyfosátu ještě přes horečnaté snahy nebyl prokázán žádný škodlivý vliv. A nebyl prokázán ani jakýkoli vliv jeho derivátů při rozkládání v půdě. A i vzdělaní lidé, kteří se nechytají mezi odbornou veřejností, jsou schopni mluvit o jeho škodlivosti, o „zasolování“ půdy, jen aby polechali své ego 15 minutami slávy. Podobné je to třeba s neonikotinoidy. Kdosi si přečetl, že ve velké dávce jde o jedy, kterými ostatně jsou i běžně užívané léky v humánní medicíně. Co na tom, že je používají zemědělci v dané dávce, která ani zdaleka nedosahuje jejich kritické hodnoty. Laboratorní pokusy přeci dokázali, že při podávání kritického množství otráví včely. Že ve skutečnosti k tomuto množství nemají ani ždibec šance se přiblížit už ekologističní aktivisté nepřihlížejí.

A zpět k hysterii klecových chovů. Není to tak dávno, kdy všichni chovatelé slepic museli přestavět své stáje. Při těchto rekonstrukcích či novostavbách si někteří zvolili obohacené klecové chovy, jiní voliéry, další halové výběhy. Vše vedeno snahou, aby se zvýšila pohoda nosnic. A nyní se opět objevili aktivisté, kteří nevěří odborníkům, protože jsou odborníky, a tvrdí pomocí pečlivě sestříhaných záběrů, že jde o týrání zvířat. A opět podle vzorců lidského chování. Ale zapomenou dodat, že úplně stejně se zvířata chovají i v přirozených podmínkách. Nechce se mi příliš psát o manipulaci, ale jen k zamyšlení. Zkusili jste se někdy připojit k GPS v uzavřené budově?

Na můj vkus je těch protestujících aktivistů v poslední době příliš. Částečně jde o zvrácený způsob politického boje. Ale nesouhlas se dá vyjádřit jinak, než lhaním a manipulací. Částečně jde o naivitu a málo sebedůvěry, kdy se vlastní problémy přenášejí na někoho jiného. A částečně jde o čistý byznys. Když někdo zaplatí, dokážeme bojovat proti komukoli. A dost často si myslím, že c je správně.

Jak ale proti mnohdy demagogickým výlevům bojovat? Jedině trpělivě. Trpělivě vysvětlovat, trpělivě debatovat, trpělivě argumentovat. Největší chybou by bylo se uzavřít.

Vladimír PÍCHA 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN