Úvodní stránka > Aktuality

Testování zaměstnanců

5.3.2021

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se testování zaměstnanců. Toto opatření rozděluje zaměstnavatele do tří kategorií podle velikosti:

  • do 50 zaměstnanců – není povinnost testovat
  • 50 – 250 zaměstnanců – povinné testování zaměstnanců
  • 250 a více zaměstnanců – povinné testování zaměstnanců

Opatření dále stanoví, že:

  • Zaměstnavatel II. smí připustit od 15. března na pracovišti osobní přítomnost pouze takového zaměstnance, který podstoupil v posledních 7 dnech test na COVID a měl negativní výsledek.
  • Zaměstnavatel III. smí připustit od 12. března na pracovišti osobní přítomnost pouze takového zaměstnance, který podstoupil v posledních 7 dnech test na COVID a měl negativní výsledek.

Dále že:

  • Zaměstnavatelé II. jsou povinni zajistit nejpozději od 5. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.
  • Zaměstnavatelé III. jsou povinni zajistit nejpozději od 3. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

To znamená, že do 12. (respektive 15.) března musí zaměstnavatelé nad 50 zaměstnanců zajistit testování všech zaměstnanců tak, aby k tomuto datu byli všichni otestováni a dále se testovali v týdenním cyklu pravidelně, aby nikdy neměli test starší než sedm dní. Pokud zaměstnanec není v práci déle než týden (má například dovolenou), musí se otestovat nejpozději při příchodu do práce.

Jak se počítá 50 zaměstnanců – dle vyjádření MPO se počet posuzuje dle osob nahlášených na ČSSZ. (Pozor na mateřskou a rodičovskou dovolenou, dlouhodobě nemocné, zaměstnance uvolněné pro výkon funkce apod.)

Home office – zaměstnanci na home office se testovat nemusí. Museli by se testovat, pokud by chtěli přijít na pracoviště. Pokud chodí do kanceláře osobně třeba jednou týdně, musí se testovat.

Jak zajistit testování – pokud budete využívat testy, které musí provádět a vyhodnocovat zdravotník, je nutné si zdravotníka zajistit, například „závodního lékaře“, se kterým máte smlouvu. Ten může testování provádět. Samozřejmě záleží na počtu zaměstnanců a kapacitách lékaře. Nebo můžete využít testy pro samotestování laiky.  Lze také obě metody kombinovat.  Například zaměstnance v kanceláři v pravidelném termínu testovat závodním lékařem a pracovníky v provozu testovat testem pro laiky na jednotlivých pracovištích.

Samotestování laiky – provádí zaměstnanci sami ve vyhrazené místnosti (nemusí být velká a není potřeba, aby zaměstnanci někdo asistoval, pokud to nevyžaduje návod), dle MPO není vyloučeno to, že zaměstnanci si provedou test doma.  Není nutné, aby se všichni zaměstnanci testovali v jeden den. Mohou se testovat jednotlivě dle směn tak, aby se netestovali například na poslední chvíli přes směnou, kterou je nutné zajistit případně jiným pracovníkem (například dojírna, ranní směna od tří hodin, zaměstnanec se otestuje předchozí volný den). Negativní výsledky mohou evidovat vedoucí pracovníci jednotlivých pracovišť (jednotlivé provozy).  

Zaměstnanci jsou povinni se dle mimořádného opatření testu podrobit. Výjimku mají pouze ti, kteří mají laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Výjimky nejsou – pokud máte různá pracoviště, jejichž pracovníci se nesmí potkávat, a na kterých pracuje méně než padesát zaměstnanců, musíte testovat, pokud v součtu je vašich zaměstnanců 50 a více.

Jaké testy a kde je sehnat – databáze se neustále doplňuje. Bližší informace ohledně testů má kolegyně Ing. Lenka Šímová, mob: +420 725 345 290, simova@zscr.cz.

Detailněji k testování zaměstnanců zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN