Úvodní stránka > Aktuality

Tisková zpráva o uzavření Kolektivní smlouvy vyššího stupně v sektoru zemědělství na rok 2013

30.1.2013

hlavicka_KSVS

Dnes tj. 30. ledna 2013 byla uzavřena Kolektivní smlouva vyššího stupně v sektoru zemědělství na rok 2013, kterou uzavřeli na straně zaměstnavatelů zástupci Agrární unie tj. za Zemědělský svaz ČR a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů jeho předsedové Ing. Martin Pýcha a Lubomír Burkoň a za odbory předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek.

Tak jako každoročně byla největší pozornost v rámci kolektivního vyjednávání věnována otázce odměňování zaměstnanců v zemědělství, tj. konkrétně stanovení minimálních mzdových tarifů. I přes rozdílná stanoviska obou stran došlo ke shodě v podobě navýšení všech minimálních mzdových tarifů o 3 %.

„Dle názoru zástupců zemědělských subjektů toto navýšení v zásadě odpovídá současné ekonomické situaci na straně jedné, ale zároveň i našim snahám o snížení rozdílu mezi odměňováním v zemědělství a ostatními odvětvími na straně druhé“.

Druhou změnou kolektivní smlouvy na rok 2013 je odstupňování příspěvku zaměstnavatelů na penzijní připojištění a životní pojištění tak, aby zohlednilo délku pracovního poměru zaměstnance. Změna vypadá takto:

Požádá-li zaměstnanec o příspěvek na penzijní připojištění nebo na životní pojištění, poskytne zaměstnavatel příspěvek v minimální výši:

  • 250,- Kč měsíčně zaměstnanci, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trvá alespoň 1 rok,
  • 350,- Kč měsíčně zaměstnanci, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trvá alespoň 2 roky,
  • 450,- Kč měsíčně zaměstnanci, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trvá 3 a více let.

Předseda odborů tuto změnu okomentoval slovy: „schválený kompromis zohledňuje jak náš požadavek navýšení tohoto příspěvku na 450 Kč pro významnou část pracovníků v zemědělství ale i snahu zaměstnavatelů zohlednit délku pracovního poměru“.

Obě smluvní strany po podpisu kolektivní smlouvy dohodly na odeslání Kolektivní smlouvy vyššího stupně Ministerstvu práce a sociálních věcí návrh s cílem vyhlášení rozšíření její závaznosti i pro všechny další zaměstnavatele s převažující činností v příslušných odvětvích.

Dalším předmětem jednání byla snaha zaměstnavatelů o zohlednění situace v podnicích postižených suchem, ale na tom se nakonec pro nesouhlas odborů nedohodli. Společně však prohlašují, že dosavadní pomoc Ministerstva zemědělství podnikům postiženým suchem v roce 2012 je zcela nedostatečná a v žádném případě nedosahuje slibů, ke kterým se ministr Bendl zavázal.

V Praze dne 30.1. 2013

Další informace na:

Ing. Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, e-mail: pycha@zscr.cz
Lubomír Burkoň: tel.: 605 294 791, lubos-burkon@volny.cz
Bohumír Dufek: tel.: 222 540 525, info@ospzv-aso.cz


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN