Úvodní stránka > Aktuality

Tisková zpráva ÚKZÚZ k výskytu hraboše polního v únoru 2020

9.3.2020

Tisková zpráva – Zhodnocení stavu populace hraboše polního za únor 2020 potvrzuje obecný pokles populací a lze jej srovnat s jarem 2019. Celorepublikový průměr intenzity hrabošů je však na 13násobku prahu škodlivosti, což představuje vysoké riziko ohrožení zemědělských porostů vzhledem ke zvýšené aktivitě hrabošů v jarním období. Nejvyšší nárůst výskytu hraboše je na Vysočině.

Únorová data z monitoringu výskytu hraboše polního potvrzují obecný pokles populací hrabošů (z lednového průměru 1133 aktivních východů z nor / ha na 655 aktivních východů z nor /ha, tedy pokles o 56 %).  Na jaře  2019 bylo v tuto dobu průměrně 625 aktivních východů z nor / ha. S ohledem na jarní práh škodlivosti, který není 200, nýbrž pouze 50 aktivních východů z nor / ha, je však současný celorepublikový průměr intenzity výskytu hraboše na 13násobku prahu škodlivosti, což stále představuje velmi vysoké riziko ohrožení zemědělských porostů. Toto riziko je dáno mimo jiné především tím, že příroda vstupuje do jarního aspektu a aktivita hrabošů (zejm. shánění potravy a reprodukce) se začíná zvyšovat.

Aktuální míru rizika ohrožení porostů ukazují grafy jednotlivých krajů, kde je zřejmé, že více ohrožená jsou pole Čech, zatímco situace na Moravě, s výjimkou Moravskoslezského kraje, více méně stagnuje. Populační hustoty hrabošů prokazatelně klesají na plochách s travními porosty a víceletými pícninami. Na plochách osetých ozimy se stav liší pole od pole. Někde populace poklesly, někde populace začínají zakládat nové kolonie. Stále platí, že rozšíření hraboše v krajině je mozaikovité a jeho další expanze je závislá na vnějších i vnitřních podmínkách, které v populacích panují.

Z únorového monitoringu intenzity výskytu hraboše tedy vyplývá, že ve většině českých krajů dochází k nárůstu rizika ohrožení zemědělských porostů. Razantní, čtyřnásobný nárůst je patrný v kraji Vysočina, kde škodlivost hraboše stoupla z původních 360 na 1460 %. Potvrzuje to tak již avizovaný předpoklad, že gradace hraboše může v tomto roce zasáhnout řadu okresů v české část republiky. V krajích, původně zasažených hrabošem nejvíce, riziko ohrožení porostů mírně stoupá – Jihomoravský kraj či stagnuje – Zlínský a Olomoucký kraj. Avšak s ohledem na celkově dosažená procenta prahu škodlivosti je i v těchto krajích riziko pro zemědělské porosty stále značně vysoké.


Postup při řešení kalamitního přemnožení hraboše.

 

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vyskyt-hrabose-polniho-v-unoru-2020.html

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN