Úvodní stránka > Aktuality

Tlak na zemědělce sílí

21.6.2019

 

Větrný Jeníkov 20.6.2019 – „Je jasné, že nová SZP nebude hotova dle původního harmonogramu a již nyní se připravují pravidla pro přechodné období, které by mělo trvat 2 až 3 roky. Během přechodného období by mělo platit stávající nastavení SZP EU,“ prohlásil na zasedání Výboru Zemědělského svazu ČR předseda této organizace Martin Pýcha.

 

Zemědělství zůstává podle jeho slov ekonomicky nejslabším článkem a jiné silnější články agrobyznysu na něho přenášejí tlak. Dá se čekat, že tlaky od potravinářů a hlavně od obchodníků budou letos ještě silnější. Na prvním místě se u nás v agrobyznysu zvyšují spotřebitelské ceny, jinými slovy ceny obchodníků potravin, které se zvyšují ještě rychleji než inflace. A to je u nás inflace vysoká a oproti EU nadprůměrná.

 

Neuralgický bod celého zemědělství - nízké realizační ceny - je stále v platnosti – a ovlivňuje celkové ekonomické výsledky. Pokud někde v cenách došlo ke zlepšení, bylo tomu tak z krátkodobého hlediska a neudrželo se to. Ve struktuře tržeb se ve střednědobém měřítku střídaly na prvním a druhém místě mléko s obilím a zase na to má vliv především výše ceny. Jakmile se zhorší cena (jako např. v r. 2016, kdy cena mléka byla 6,70 Kč/l, tržby za mléko jdou na druhé místo za obiloviny). Na třetím místě u nás stabilně zůstává řepka. Není divu, že zemědělci pěstují řepku, která zůstává jedinou komoditou českého zemědělství cenově srovnatelnou se zahraničím (a to ze střednědobého i dlouhodobého hlediska).

 

Obecně lze konstatovat, že ceny zemědělců v ČR se zvyšují z velmi nízkého základu a u některých komodit nadále zůstávají podnákladové, krom toho ceny řady komodit jsou nižší, než jak u nás byly před 10 – 20 lety a nejsou srovnatelné s EU ze střednědobého, natož z dlouhodobého hlediska. Za této situace je úsměvné občas se vyskytující tvrzení v médiích: „za zvyšování cen potravin mohou zemědělci."

 

Nákup mléka se za první kvartál 2019 meziročně o 0,3 % snížil. Vývoz mléka se letos stal nosnou komoditou v našem exportu (ve výši 2 mld. Kč). Dle Soupisu ČSÚ k 1. 4. 2019 se stavy dojných krav meziročně snížily a dostaly se tak na historické minimum 364 tisíc kusů. Zvýšila se průměrná dojivost, ve které dokonce předstihujeme průměr zemí EU-15. Zvýšení stavů krav celkem v ČR po roce 2004 je způsobeno zvýšením počtu krav bez tržní produkce mléka.

 

Stále nedořešenou otázkou je zjednodušení povinnosti hlášení použití POR (zvláště) nebezpečných včelám do 48 hodin před aplikací včelařům. Po dlouhých jednáních s MZe se nakonec odpovědný útvar přiklonil k našemu požadavku k realizaci utility pro zjednodušení hlášení přes email, avšak vlastní nastavení navrženého řešení i přesto předpokládá uvádění řady informací k jednotlivým dílům půdních bloků (datum aplikace, název přípravku). Svaz začal s MZe vyjednávat alternativní řešení, které by spočívalo v možnosti využití stávajícího nástroje generování xls tabulky, který by však byl rozšířen o vícečetný výběr DPB/PB a zároveň by vedle seznamu DPB/PB dokázal vygenerovat mailing list včelařů s odstraněním duplicit. Vlastní hlášení by pak zemědělec prováděl ze svého emailu,  kam by nakopíroval již „vyčištěný“ mailing list a sám by zvolil formu informace včelaři.

 

Přílohy
tk-jenikov-cerven19.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN