Úvodní stránka > Aktuality

Tržby za rozhodující komodity v zemědělství ČR za r. 2016 poklesly

25.1.2017

24. 1. 2017

Praha - Zemědělský svaz ČR odhaduje, že za rok 2016 oproti r. 2015 dojde celkovému poklesu tržeb za rozhodující zemědělské komodity. Hlavní podíl na poklesu tržeb v loňském roce mělo především výrazné snížení tržeb u živočišných komodit, naopak u hlavních rostlinných komodit očekáváme, že se tržby proti roku 2015 zvýšily. Za snížení tržeb může především pokles ceny mléka a obilovin.  

Tržby za rozhodující zemědělské komodity roku 2016 jsou zhruba o 3 mld. Kč nižší oproti roku 2015 a zhruba o 13 mld. Kč nižší proti r. 2014. Hlavní podíl na tom má pokles tržeb za mléko a obiloviny. Zatímco celkové meziroční snížení tržeb u živočišných výrobků se pohybuje v řádu mezi 3 – 3,5 mld. Kč; u rostlinných výrobků dochází k mírnému meziročnímu zvýšení tržeb (cca o 800 mil. Kč) a to hlavně díky zvýšení cen u řepky. Tržby za živočišné komodity se významně snižují již dva roky po sobě (v r. 2014 činily 51 mld. Kč).

 Největší podíl na snížení tržeb v roce 2016 oproti roku předchozím má především mléko, u které meziroční pokles činí téměř 3 mld. Kč. To je dáno především propadem jeho realizační ceny a mírný nárůst ke konci roku, tuto skutečnost příliš nezlepšil. V prosinci měli čeští chovatelé nejnižší realizační cenu za mléko v EU. Ostatní živočišné komodity jsou na tom přibližně stejně jako v loňském roce (menší propad zaznamenaly tržby u prasat, jatečné drůbeže a vajec, naopak mírný nárůst tržby za prodej jatečného skotu). Rostlinné komodity jsou na tom výrazně lépe. Cca 85% tržeb v rostlinné výrobě zajišťují obiloviny a řepka. Na straně jedné došlo vlivem poklesu cen k meziročnímu snížení tržeb u obilovin o více jak o 2 mld. Kč. Tento pokles ale vyrovnal nárůst tržeb u dalších rostlinných komodit, především u řepky a brambor. Mírně se pravděpodobně zvýšily také tržby u cukrovky.

 I přes pokles zůstávají nadále obiloviny komoditou č. 1 v zemědělství ČR s absolutní úrovní tržeb (téměř 22 mld. Kč v r. 2016). Od r. 2011 každoročně tržby z obilí přesahují úroveň 21 mld. Kč za rok. Tím tržby z prodeje obilí překonaly tržby z prodeje mléka (komodita č. 2 v zemědělství ČR). Odhad tržeb u mléka za r. 2016 je necelých 20 mld. Kč. Komoditou č. 3 v našem zemědělství od roku 2011 je řepka (14 mld. Kč za r. 2016). V r. 2011 tržby z jejího prodeje překonaly tržby u jatečných prasat a tak tomu je doposud.

 V dlouhodobém časovém srovnání jsou loňské tržby s úrovní 85 mld. Kč mírně nadprůměrné, neboť průměrná úroveň tržeb za rozhodující komodity v zemědělských podnicích ČR za roky 2000 až 2015 činí cca 83 mld. Kč.

Zemědělský svaz dělá každoročně odhad tržeb za hlavní zemědělské komodity, celkové tržby za všechny zemědělské komodity jsou pak cca o 15 – 20 mld. vyšší. Hlavní cílem našeho sledování, je zachycení řádu a trendu.

Přílohy
tz-24-1-odhady-trzeb-2016.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN