Úvodní stránka > Aktuality

TZ: Německé vepřové maso vytlačuje z obchodů to české

13.10.2016

Praha - Stavy prasat v České republice klesají. Během čtyř měsíců klesl počet prasat o 2,4 % a počet prasnic dokonce o 4,1 %. Dle ministerstva zemědělství byl celkový stav prasnic v roce 2015 nejnižší od roku 1980 a jejich počet stále klesá. České vepřové maso na pultech obchodů mizí a je nahrazováno dováženým vepřovým, nejvýznamněji z Německa.

Počty chovaných prasat se v České republice zjišťovaly v soupisu hospodářských zvířat k 1. 4. 2016, kdy zde bylo 1 610 tis. ks prasat a 97 tis. ks prasnic. K 31. 7. 2016 oproti 1. 4. 2016 se stavy prasat snížily o 2,4% a stavy prasnic o 4,1%. Stavy prasnic se meziročně snížily z 96 tisíc k 31. 7. 2015 na 93 tisíc k 31. 7. 2016. Nejvíce se meziročně průměrné stavy prasnic snížily v kraji Zlínském (na 65 % původního stavu), Moravskoslezském (na 77 %) a Ústeckém (na 85 %).

Letos bude dosaženo historicky nejnižších tržeb zemědělských podniků ČR za prodej jatečných prasat a to hlavně z důvodu poklesu ceny. Tuzemská produkce je nahrazována dovozy: „Více než polovinu dovozů vepřového masa do České republiky pochází z Německa, vzhledem k jeho potenciálu mj. v živočišné výrobě se nelze divit. Lze se divit tomu, jak snadno jsme začali náš trh již v 90. letech, dlouho před vstupem do EU, jednostranně otevírat, což využilo zejména Německo,“ komentuje nepříznivou situaci v oblasti jatečných prasat předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Podíl českého masa v obchodech na území ČR je pod 50 % v souvislosti s představením výsledků průzkumu vztahu maloobchodních řetězců a jejich dodavatelů, který si ministerstvo zemědělství zadalo.

Dovážíme více masa než vstupem do Evropské unie. Odhady ukazují na čtyřnásobek

Za 1. pololetí 2016 jsme k nám dovezli masa za 12 mld. Kč, což je více než za celý rok 2006, kdy do ČR bylo dovezeno masa za 11 mld. Kč. Za 1. pololetí 2016 jsme dovezli agrárních komodit a potravin za 113 mld. Kč, což je stejný finanční obnos, za který jsme dováželi před 10 lety v roce 2006. Za leden až srpen 2016 jsme v hodnotovém vyjádření dovezli 2,6 krát více vepřového masa, než za r. 2004, kdy jsme vstoupili do EU. Ke konci roku to možná bude čtyřnásobek.

 

Jana Sixtová

Přílohy
2016-10-13-ne-emecke-a-vepr-eove-a-maso-vystrnadilo-z-eobchodu-to-c-eeske-a-jsme-na-historicke-am-minimu.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN