Úvodní stránka > Aktuality

ÚKZÚZ: Aktualizace informací pro zemědělce ve věci hrabošů

29.9.2020

Dne 29. 9. byl doplněn seznam okresů ohrožených kalamitním výskytem hraboše polního / k 7. 9. 2020 proběhla aktualizace informací k postupu při řešení kalamitního výskytu hraboše na podzim roku 2020. Podrobnosti jsou uvedeny níže.

Postup při řešení kalamitního výskytu hraboše na podzim 2020 (aktualizováno 9/2020) 

Pomocí schématického rozcestníku zjistíte, jak postupovat v případě ohrožení porostů hrabošem polním.

PDF Rozcestník pro veřejnost - podzim 2020 Otevírá se do nového okna. (170 KB)

Níže naleznete podrobný postup a formulář pro podávání podnětu k provedení monitoringu početnosti hraboše polního a ověření dosažení jeho kalamitního přemnožení pro období podzim 2020. Pro předběžné zjištění stavu populace hraboše na svých pozemcích je možné využít aktualizované metodiky monitoringu výskytu hraboše uvedené v informacích pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci. 

Podněty zasílejte elektronicky na adresu hrabos@ukzuz.cz; do předmětu zprávy uvést “podnět hraboš podzim 2020".

PDF Postup pro zadání podnětu ÚKZÚZ při řešení kalamitního přemnožení hraboše polního na podzim r. 2020 Otevírá se do nového okna. (204 KB)

DOCX Vzor podnětu k provedení monitoringu početnosti hraboše polního a ověření dosažení jeho kalamitního přemnožení Otevírá se do nového okna. (41 KB)


SEZNAM OKRESŮ OHROŽENÝCH KALAMITNÍM VÝSKYTEM HRABOŠE POLNÍHO - PDF (29. 9.2020)

Tisková zpráva ÚKZÚZ rozšíření seznamu okresů - ke stažení v PDF (1. 9. 2020)

Tisková zpráva ÚKZÚZ rozšíření seznamu okresů - ke stažení v PDF (20. 8. 2020)

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – nezasetí meziplodiny (aktualizováno 08/2020)

Pro SZIF žadatel dokládá Odborné posouzení ÚKZÚZ o poškození porostů meziplodin z důvodu výskytu hraboše polního na základě žádosti o odborné posouzení poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního (formulář níže). 

PDF Metodika monitoringu výskytu hraboše k ověření jeho kalamitního přemnožení Otevírá se do nového okna. (2 MB)

DOCX Žádost o odborné posouzení poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního Otevírá se do nového okna. (31 KB)


Postup při řešení kalamitního výskytu hraboše v roce 2020. Doplnění o informace k náhradě nákladů a ztrát

Informace k náhradě nákladů a ztrát za nařízená mimořádná rostlinolékařská opatření (DOC) (aktualizováno 07/2020)

UPOZORNĚNÍ -  Nárokovat tuto náhradu lze teprve až po splnění, resp. provedení všech nařízených MRO, a po protokolární kontrole jejich splnění provedené ÚKZÚZ. 

Formulář žádosti o náhradu nákladů za provedená opatření je ke stažení níže, včetně vzorů tabulek prokazujících vyčíslení nákladů.  Přiložen je také vzor vyplněné žádosti.

DOCX Žádost o náhradu nákladů za provedená opatření Otevírá se do nového okna. (20 KB)

DOCX Vzor tabulek prokazujících vyčíslení nákladů Otevírá se do nového okna. (23 KB)

DOCX Příklad vyplněné žádosti Otevírá se do nového okna. (27 KB)

 

OZNÁMENÍ APLIKACE PŘÍPRAVKU PRO HUBENÍ HLODAVCŮ (DOC)

 

ÚKZÚZ k tomu připojil odkazy např. na Postup při zadání podnětu ÚKZÚZ, Příklad vyplněné žádosti aj. Jejich přehled je zde:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/hrabos-2020/informace-pro-zemedelce-hrabos.html

 

 

Autor a zdroj:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/hrabos-2020/informace-pro-zemedelce-hrabos.html

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN