Úvodní stránka > Aktuality

ÚKZÚZ: Monitoring mšic v porostech řepky

5.10.2020

Na základě podzimního monitoringu hmyzích škůdců řepky jsou od 38. týdne zaznamenávány škodlivé výskyty mšic v porostech řepky v různých oblastech Čech a Moravy. Intenzita výskytu mšic tak může v těchto lokalitách představovat riziko přenosu viróz jmenovitě viru žloutenky vodnice (TuYV). Současný vývoj počasí mšicím svědčí a zaznamenány jsou nymfy v různém stádiu vývoje. Podzimní přelet mšice broskvoňové (Myzus persicae) zaznamenaný sacími pastmi proběhl ve vyšší míře v 39. týdnu. Vzhledem k počasí je možné počítat s mírným útlumem migrace a předpokládá se, že tlak mšic v porostech bude stagnovat do prvních silnějších mrazíků. Na rostlinách se objevují též v nízké intenzitě housenky zápředníčka polního (Plutella xylostella).
Ze současného vývoje nevyplývá, že se bude opakovat ročník 2017/18 či ročník 2016/17, kdy bylo již na podzim potvrzeno téměř 100 % napadení rostlin řepek virem TuYV ve všech hospodářsky významných oblastech a celá řada porostů musela být vlivem silné infestace mšic zaorána. Pěstitelé řepky by měli v současnosti zrevidovat porosty svých řepek a zvážit, zda je ošetření nutné. Z důvodu lokace mšic na spodní straně listů řepky je ošetření registrovanými přípravky málo účinné. Základním předpokladem pro nižší tlak škůdců je však precizní agrotechnika této plodiny (dřívější termín výsevu a kvalitní příprava půdy). Tyto faktory pak určují, zda porost získá dostatečnou sílu pro boj s abiotickými a biotickými faktory před vstupem do zimního klidu. Dalším faktorem, který napomáhá přirozenému boji proti mšicím je samotná příroda. Populace mšic byly i v letech silného napadení z velké míry napadány přirozenými nepřáteli, a to jak parazitickými vosičkami rodu AphidiusPraon, tak entomopatogenními houbami řádu Entomophotrales. A to až z 50 %, tzn. polovina populace mšic byla přirozeně regulována bez nutnosti aplikovat insekticidy. S větším ochlazením v závěru podzimu pak mšice přestaly škodit. 
Situaci v jednotlivých okresech nebo v celé ČR lze sledovat v Mapách výskytu.

 

Autor a zdroj:

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|domu|aktuality|rok:2020|detail:ef6939e06c0a1e0b7c6890debe0d1b8d

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN