Úvodní stránka > Aktuality

ÚKZÚZ: Souhrnné informace pro zemědělce ve věci přemnožených hrabošů

9.4.2020

ÚKZÚZ vydal postup při řešení kalamitního výskytu hraboše v roce 2020 doplněný o informace k náhradě nákladů a ztrát za nařízená mimořádná rostlinolékařská opatření; odkazy k rozkliknutí jsou zde:


Doporučený postup při řešení kalamitního přemnožení hraboše polního v roce 2020 (PDF)

Podnět k provedení monitoringu početnosti hraboše polního a ověření dosažení jeho kalamitního přemnožení (DOC)

Metodika monitoringu výskytu hraboše k ověření jeho kalamitniho přemnožení (PDF)

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – výjimečných okolností, změny žadatele a ukončení zemědělské činnosti včetně příloh

Jednotná
žádost (PDF)

Informace k náhradě nákladů a ztrát za nařízená mimořádná rostlinolékařská opatření (PDF) 

UPOZORNĚNÍ: Nárokovat tuto náhradu lze teprve až po splnění, resp. provedení všech nařízených MRO, a po protokolární kontrole jejich splnění provedené ÚKZÚZ. Nezasílejte dříve.
Jak postupovat při podávání žádosti o náhradu nákladů a ztrát včas ÚKZÚZ zveřejní.

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/hrabos-2020/informace-pro-zemedelce-hrabos.html

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN