Úvodní stránka > Aktuality

ÚKZÚZ: Výskyt hraboše polního v červnu 2021

8.7.2021

Z červnových výsledků pozorování vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů opět mírně klesl. Populace hraboše celorepublikově dosáhla 0,6násobku aktuálního prahu škodlivosti, který představuje od 1. června 200 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha). V trvalých porostech se hodnoty pohybovaly na úrovni 224 AVN/ha, a tedy odpovídaly 1,1násobku aktuálního prahu škodlivosti. V jařinách dosáhla hodnota aktivních východů z nor 2,9 AVN/ha, tedy 0,01násobku aktuálního prahu škodlivosti. Data pro jednotlivé kraje ukazují na strmý pokles škodlivosti hraboše na celém území ČR. Silné výskyty lze pozorovat pouze ojediněle, zejména na travnatých plochách a v porostech krmných plodin.

Měsíc červen byl v porovnání s  průměrem posledních let poměrně chladný, ke konci měsíce se pak objevily i extrémní meteorologické jevy (prudké přeháňky, tornádo na jihu Moravy).  
 
Inspektoři ÚKZÚZ během června pokračovali se svými pozorováními v porostech jarních a krmných plodin.    

Z dat je patrné, že populace hrabošů zaznamenaly další pokles, a to ze 117 AVN/ha v květnu, na 111 AVN/ha v červnu. 

Práh škodlivosti hraboše se od 1. června s  ohledem na jeho škodlivost v sezóně zvýšil z 50 na 200 AVN/ha. 

Hodnoty se tak s ohledem na výše uvedené pohybovaly ve většině krajů hluboko pod prahem škodlivosti, pouze na Ústecku dosáhl průměrný počet AVN 2násobku prahu škodlivosti. V porovnání s rokem 2020 se populace prozatím drží na nízké úrovni a nevypadá to, že by se měla opakovat situace předešlých dvou let.   

Inspektoři ÚKZÚZ budou intenzivněji monitorovat vývoj populací tohoto škůdce po sklizni hlavních plodin a průběžně informovat veřejnost na webu ÚKZÚZ a prostřednictvím Rostlinolékařského portálu

 

Autor a zdroj:

Ivana Kršková, tisková mluvčí

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/vyskyt-hrabose-polniho-v-cervnu-2021.html

 

 

Odkaz na grafy zobrazující situaci v krajích:

http://eagri.cz/public/web/file/681022/HRABOS_grafy_cerven_2021.pdf

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN