Úvodní stránka > Aktuality

ÚKZÚZ: Výskyt hraboše polního v dubnu 2021

5.5.2021

Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů poklesl na 322 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), což je přesně o 100 méně, než v měsíci březnu. Populace hraboše tedy celorepublikově dosáhla 6,4násobku aktuálního prahu škodlivosti. V trvalých porostech se hodnoty pohybovaly na úrovni 579 AVN/ha, a tedy dosáhly 11,6násobku aktuálního prahu škodlivosti. V ozimech a čerstvě zasetých jařinách dosahovala hodnota východů z nor 182 AVN/ha, tedy 3,6násobku aktuálního prahu škodlivosti. Nejvyšší hodnoty výskytu stále přetrvávají v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Středočeský a Ústecký.

V průběhu měsíce dubna sledovali inspektoři ÚKZÚZ téměř 1100 lokalit, přičemž ve více než polovině případů se zaměřili na   plochy ozimých plodin. Ve zbylých případech šlo o plochy s trvalými porosty (krmné plodiny, travní porosty, sady a vinice). Z dat je patrné, že situace je stále srovnatelná s jarem 2020.

Práh škodlivosti hraboše se od 1. března s ohledem na jeho vysokou škodlivost v jarních měsících snížil z 200 na 50 AVN/ha, a přestože je v průměru zaznamenán trvalý pokles, v nejohroženějších krajích ČR se hodnoty populací pohybují na úrovni 10 - 19násobku prahu škodlivosti, což představuje extrémní ohrožení pro porosty nejen trvalých a ozimých, ale také jarních kultur, které jsou v současnosti zakládány.  

Inspektoři ÚKZÚZ budou i v průběhu následujícího měsíce intenzivně monitorovat vývoj populací tohoto škůdce v trvalých porostech a v nezapojených porostech ozimů a jarních plodin.  
 
O výskytech budeme i nadále informovat  prostřednictvím  webu ÚKZÚZ a Rostlinolékařského portálu

 

Autor, zdroj a kontakt:

Ivana Kršková, tisková mluvčí

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/vyskyt-hrabose-polniho-v-dubnu-2021.html

 

Grafy ÚKZÚZ o situaci v jednotlivých krajích:

http://eagri.cz/public/web/file/676633/HRABOS_grafy_duben_2021.pdf

 

 

 

 

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN