Úvodní stránka > Aktuality

ÚKZÚZ: Výskyt hraboše polního v říjnu 2020

4.11.2020

Z říjnových dat monitoringu ÚKZÚZ vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů poklesl na 664 aktivních nor na hektar (AVN/ha). To u ozimých plodin, odpovídá 3,3násobku podzimního prahu škodlivosti. V Ústeckém a Středočeském kraji v porovnání s ostatními kraji dosahuje početnost populací hraboše stále nejvyšších hodnot. Významnější nárůst v početnosti hraboše byl v průběhu října zaznamenán pouze v Jihočeském kraji (ze 123 AVN/ha v září na 227 AVN/ha v říjnu).

V současnosti je monitoring ÚKZÚZ prováděn v ozimech, jetelotrávách, vojtěšce, jeteli a trvalých kulturách, včetně sadů a vinic. Stále platí, že hraboš se vyskytuje mozaikovitě a může i nadále lokálně způsobovat škody.

Momentálně dochází k rekolonizaci ploch ozimů v lokalitách, kde byl hraboš kalamitně přemnožen i na jaře či v průběhu léta. Předseťové kultivace ploch potlačily populace dočasně a lokálně bylo možné v průběhu října nalézat pole i s více než 80% poškozením.

S předpokládaným vývojem počasí, které hrabošům nesvědčí, se očekává stagnace a další pokles populací. Zemědělci mohou stále ještě na nejpostiženějších pozemcích využít jak výběrové aplikace rodenticidů do nor – manuální nebo pomocí upravených strojů, které ukládají návnadu do umělých nor, tak aplikaci na povrch, po předchozím posouzení stavu inspektorem ÚKZÚZ podle Nařízení ze dne 3. 9. 2020.

Aktuální počet okresů ohrožených kalamitním výskytem hraboše polního je celkem třicet.

Inspektoři ÚKZÚZ budou i v průběhu zimních měsíců monitorovat vývoj populací tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost na webu ÚKZÚZ a prostřednictvím Rostlinolékařského portálu.

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích je zobrazena v příloze.

 

 

Autor a zdroj:
Ivana Kršková, tisková mluvčí 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vyskyt-hrabose-polniho-v-rijnu-2020.html

 

Přílohy
kopie-grafy-ukzuz-v-rijen-2020.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN