Úvodní stránka > Aktuality

ÚKZÚZ: Výskyt hraboše polního v září 2020

5.10.2020

Z dat monitoringu ÚKZÚZ vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v září 1059 aktivních východů z nor na hektar, což u ozimých plodin, které jsou v tuto chvíli nejohroženější, odpovídá 5,3násobku prahu škodlivosti (práh škodlivosti pro podzimní období je 200, u trvalých kultur a víceletých porostů 400 aktivních východů z nor na hektar). Nejvíce ohrožené jsou stále porosty v Ústeckém a Středočeském kraji, kde lokálně přetrvávají výskyty přesahující 20násobek prahu škodlivosti. K mírnému poklesu početnosti došlo pouze na několika jejich lokalitách. Značné riziko pak hrozí v kraji Pardubickém a Královéhradeckém. Hraboši se šíří i do lokalit Jižních Čech.

V současnosti pokračuje monitoring ÚKZÚZ v ozimech, meziplodinách, dále v jetelotrávách, vojtěšce, jeteli a trvalých kulturách, včetně sadů a vinic. Stále platí, že hraboš se vyskytuje mozaikovitě a lokálně způsobuje škody i v tomto roce.

Aktuální počet okresů ohrožených kalamitním výskytem hraboše polního je 26. V těchto okresech ÚKZÚZ doporučil nevysévat meziplodiny, jako jedno z důležitých preventivních opatření v boji proti přemnoženým hrabošům.

Mezi opatření, která ÚKZÚZ v boji proti hraboši dále doporučuje mimo důkladné předseťové přípravy je i odstranění výdrolu polních plodin, které slouží jako úkryt a zdroj potravy. Ze zkušeností minulého roku očekáváme opakovanou rekolonizaci ploch s letošními ozimy. Lokálně lze předpokládat náhradu poškozených porostů novými osevy (v ojedinělých případech
až 20 % ploch ozimů).

Jakmile hraboši začnou zpátky migrovat na osetá pole, je vhodné využít např. výběrové aplikace rodenticidů do nor – manuální nebo pomocí upravených strojů, které ukládají návnadu do umělých nor.

Inspektoři ÚKZÚZ nadále sledují aktuální vývoj populací tohoto škůdce a průběžně informují veřejnost na webu ÚKZÚZ a prostřednictvím Rostlinolékařského portálu.

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích jsou zobrazena v příloze.

http://eagri.cz/public/web/file/659580/Grafy_k_vyskytu_hrabose_polniho_v_zari_2020.pdf

 

Autor a zdroj:

Ivana Kršková, tisková mluvčí

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vyskyt-hrabose-polniho-v-zari-2020.html

 

 

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN