Úvodní stránka > Aktuality

ÚKZÚZ: Výskyt hraboše polního v závěru roku 2021

13.12.2021

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský uvedl v tiskové zprávě, že provádí celoroční monitoring výskytu hraboše polního. Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů aktuálně odpovídá 0,9 násobku podzimního prahu škodlivosti. Z doporučených opatření, která je možné v tomto období využít, se nabízí instalace berliček pro dravce do porostů krmných plodin. Přilákaní dravci částečně napomáhají přezimující populace hrabošů regulovat. ÚKZÚZ bude i nadále celorepublikově monitorovat výskyt hraboše a informovat prostřednictvím Rostlinolékařského portálu. Aktuální informace o výskytu hraboše polního v porostech jsou v Rostlinolékařském portálu - Mapách výskytu. Zdroj:

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_hrabos-polni-v-zaveru-roku-2021.html

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN