Úvodní stránka > Aktuality

ÚKZÚZ: Zemědělci opět nejvíce využívají aplikace do nor, k porušení podmínek aplikací nedošlo

19.10.2020

Tisková zpráva – V souvislosti s mimořádným stavem v ochraně rostlin při kalamitním přemnožení hraboše polního je nejvíce nahlášených aplikací vkládáním do nor. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zároveň provádí kontroly dodržování podmínek aplikací a šetří podněty na jejich porušení. K žádnému doposud nedošlo.

V zájmu zajištění ochrany rostlin a zabránění dalších hospodářských škod (nyní již v řádech miliard Kč) z důvodu kalamitního výskytu hraboše polního umožnil ÚKZÚZ, ve spolupráci s MZe, zemědělcům v nejpostiženějších oblastech možnost mimořádné aplikace.

Za splnění přísných podmínek, zejména v souvislosti s ochranou necílových organismů, tak mají zemědělci výjimečně možnost aplikovat rodenticidy nejen v běžně povolené dávce 2kg/ha do nor, ale i ve zvýšené dávce až do 10kg/ha nebo rozhozem.

Z celkového počtu  515 ohlášených aplikací jich ÚKZÚZ nejvíce eviduje v „základní“ dávce 2kg/ha do nor, a to ve 369  případech, ve zvýšené pak ve 107. V případě aplikací rozhozem bylo zemědělci doposud ohlášeno 59 aplikací.

ÚKZÚZ zároveň vykonává kontroly dodržování podmínek aplikací, doposud k porušení stanovených podmínek ze strany zemědělců nedošlo.

Inspektoři ÚKZÚZ i nadále při kontrolách aplikací, ale i před jejich samotným zahájením zemědělcům, připomínají důležitost sběru uhynulých hrabošů, a to po všech způsobech aplikací rodenticidů.

Prošetřovány jsou i podněty s podezřením na porušení podmínek aplikací, včetně podnětů od České společnosti ornitologické. Z posledních byl šetřen úhyn dvou zajíců pro podezření otravy STUTOXEM v okrese Louny. Ze závěrů veterinárního šetření (KVS Ústeckého kraje, Žatec) vyplynulo, že úhyn obou zajíců byl způsoben masivním traumatem (fraktura krční páteře, zhmoždění svaloviny).

Na místo nahlášení úhynu byli zajíci zjevně přesunuti až uhynulí, patrně po srážce dopravním prostředkem. Podezření z otravy rodenticidy tak bylo jednoznačně vyvráceno.

U již dříve prezentovaných otrav necílových organismů nebylo možno plně prokázat, zda byl úhyn důsledkem otravy nebo jiných příčin.

V roce 2019 ÚKZÚZ uložil celkem 5 pokut za neohlášení aplikací rodenticidů.

 

 

Autor a zdroj:

Ivana Kršková, tisková mluvčí

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_zemedelci-nejvice-vyuzivaji-ap-nory.html

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN