Úvodní stránka > Aktuality

Úspěch sklizně vyžaduje tvrdou práci a plánování

14.8.2023

V krásné krajině Pardubicka, která každoročně očekává úrodu kvalitních zemědělských plodin, jsem se setkala s panem předsedou Ing. Ladislavem ŠtěpánkemAGRODRUŽSTVA KLAS. Debatovali jsme nad problémy letošní sklizně, které musejí zemědělci řešit nejen u nich v podniku.

„Letošní sklizeň byla výzvou pro snad pro všechny zemědělce. Mokré jaro následované suchým obdobím ovlivnilo množství a kvalitu sklizně,“ prozradil nám pan předseda na úvod.

AGRODRUŽSTVO KLAS se zaměřuje na pěstování tržních plodin, včetně potravinářské pšenice, řepky, cukrovky, a zejména sladovnického ječmene. Od roku 2019 pěstují ozimou odrůdu ječmene Casanova, která je dodávána především do Plzeňského Prazdroje. Pan Štěpánek mi podrobně popisoval kritéria, která pivovar stanovuje pro kvalitu ječmene, včetně obsahu dusíkatých látek a proteinů. Velká zrna a vysoký podíl hmotnosti zrn jsou ukazatelem kvality, a v minulém roce dosáhli 90 % podílu zrna na sítě, což je velmi příznivé. Letos to však vypadá na 75–80 %.

Družstvo si klade za cíl zajištění dostatečného množství objemných krmiv, jako je kukuřice na siláž, vojtěšky a kvalitní seno. To je klíčové pro chov 750 dojnic s vysokou užitkovostí mléka, které je dodáváno do Polabských mlékáren v Poděbradech. Chov prasat v Dolanech je minulostí, byl ukončen v loňském roce.

Kvůli suchu se letos neurodí kukuřice, která je klíčovým krmivem pro dojnice. Což je další překážka, kterou budou muset řešit. Dozvěděla jsem se také, že u pšenice, když prší, tak se snižuje kvalita sklizeného obilí. U potravinářské pšenice klesá tzv. pádové číslo, které je důležité z hlediska pekařství.

„Oproti minulému roku jsme ve skluzu, loni nepršelo, zně byly lepší. To je prostě zemědělství,“ řekl pan Štěpánek. Posledních 14 dní bylo problematických, a sklizeň se tak prodloužila. Vysoké dešťové srážky až téměř 70 mm zastavily sklizeň na několik dnů. Zbývá ještě sklidit 500 ha, což znamená zhruba třetinu úrody.

Vliv počasí, proměnné podmínky a nutnost pružně reagovat na tyto faktory jsou klíčové pro úspěšnou sklizeň. Zemědělci se musí proto neustále přizpůsobovat a inovovat své postupy, aby dosáhli optimální úrody. I letošní rok nese tuto dynamiku, která dokládá, že úspěch sklizně vyžaduje nejen tvrdou práci a plánování, ale také odolnost vůči nečekaným výzvám, které přicházejí s každou novou sezónou. 

Připravila: Alena Bečková

Přílohy
agro-klas.jpg


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN