Úvodní stránka > Aktuality

Uzavřené okresy, konec nouzového stavu

11.2.2021

 

Poslanecká sněmovna neschválila prodloužení nouzového stavu.

To znamená, že od pondělí dojde k mnoha změnám v omezeních. Mimo nouzový stav může Ministerstvo zdravotnictví vydávat ochranná opatření, která ale nemohou mít rozsah krizových opatření vydávaných Vládou za nouzového stavu. Dále může různá omezení vydat hlavní hygienička nebo krajské hygienické stanice jednotlivě. Také některé kraje se chystají vyhlásit stav nebezpečí, což jim umožní omezit některé činnosti. Během následujících dnů nás čeká dramatický vývoj situace, která se může v jednotlivých krajích lišit. Dochází k tomu vlastně už od pátku, kdy se mění pravidla pro některé okresy. Vzhledem k neprodloužení nouzového stavu je to však pouze na tři dny. Je možné, že na toto opatření naváží krajské hygienické stanice, které již v minulosti upravovaly pravidla pro některé oblasti jednotlivě. (A které také svým rozhodnutím vyhlásily karanténu pro oblast Litovelska.) Celou situaci budeme samozřejmě sledovat a o jejím vývoji Vás budeme informovat.

 

Vláda s účinností od 12. února 2021 (od 00:00, tedy od první minuty tohoto dne) do 14. února (do půlnoci), kdy končí nouzový stav, omezuje volný pohyb osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov a při jejich opuštění.

Zakazuje

 • všem osobám s trvalým pobytem či bydlištěm v těchto okresech území daného okresu opustit
 • všem osobám, které nemají trvalý pobyt nebo bydliště v těchto okresech, vstup, pohyb a pobyt na území těchto okresů.

 

 • Z tohoto zákazu je množství výjimek. Je však nařízena povinnost prokázat při kontrole, že se na Vás výjimka vztahuje (důvodnost využití výjimky). Dle vyjádření v médiích budou kontroly spíše namátkové, nemělo by dojít ke kompletní uzávěře (jako na jaře v Litovli) a kontrole každého vozidla.
 • V situacích, kdy je povinnost nosit ochranný prostředek úst a nosu je nařízeno použít pouze chirurgickou roušku nebo respirátor.
 • Tyto zákazy a nařízení se netýkají osob, které prokazatelně přes území okresu pouze tranzitují (zejména pracovníci mezinárodní dopravy). Tyto osoby nesmí na tomto území zastavovat, není-li to nezbytně nutné.

 

Vláda důrazně doporučuje

 • zajištění rozestupu na pracovištích minimálně dva metry, dále zavést opatření, aby se omezil fyzický kontakt, shlukování ve společných prostorách, dostatečně se větralo a dbalo na zvýšenou hygienu rukou a prostředí. Doporučuje také důrazně podpořit práci z domova, organizovat přestávky a střídání směn.
 • omezit přístup osob, které v místě nekonají práci, povolání či jinou činnost (úřední kontrola je výkon povolání).
 • zajištění možnosti antigenního testování pracovníků a zaměstnanců jednou za tři dny.

 

Výjimky z omezení volného pohybu:

 • Cesta za účelem výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění:
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace
  • ochrany veřejného zdraví a poskytování zdravotní nebo sociální péče (i dobrovolnické činnosti)
  • zajištění veřejné hromadné dopravy a další dopravní infrastruktury
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby
 • cesta do školy dětí, žáků a studentů, včetně doprovodu
 • neodkladné cesty, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů
 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • cest za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata
 • nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče
 • nezbytných cest za účelem vyřízení úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
 • nezbytných cest za účelem individuální duchovní péče a služby
 • nezbytných cest za účelem výkonu veterinární péče
 • nezbytných cest za účelem účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství a na pohřbu
 • cest zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště

 

Co to znamená v praxi:

 • Pokud potřebujete do nebo zuvedených okresů a spadáte do výjimek, potřebujete potvrzení. Nemáme zatím oficiální informace, jaká potvrzení budou vyžadována a jaká forma bude uznávána. Jelikož kontroly by měly být namátkové a opatření přišlo velmi rychle, a ještě k tomu krátce před víkendem, doufáme, že potvrzení budou stačit i v elektronické podobě (fotka smlouvy v mobilu). Věříme ve vstřícnost policie. Podle vyjádření policejního prezidenta je na konkrétních policistech, aby posoudili dostatečnost a věrohodnost prokázání důvodu.
 • Zaměstnanci do práce mohou. Ovšem je potřeba jim vystavit potvrzení, že v oblasti (nebo naopak mimo oblast) pracují. Doporučujeme využít kopii pracovní smlouvy (jako nejrychlejší variantu) nebo vytvořit velmi jednoduchý formulář, kde bude stát, že pracovník jménem… pracuje pro firmu…. Místo výkonu práce se nachází na adrese…. Razítko, podpis.
 • Zásobování spadá do výjimek. Neměl by být problém s dovozem a odvozem čehokoliv (mléko, zvířata na jatka, krmivo). Jako potvrzení může sloužit například faktura, objednávka, kopie jakékoliv smlouvy (ze které bude, pokud možno, velmi snadno jasné, že její podstatou je něco nějak přivézt nebo odněkud vyzvednout).
 • Veterinář spadá do výjimek. Není zatím jasné, jak by měl prokazovat, kam jede a proč.

 

Jakmile se nám podaří zjistit cokoliv bližšího, budeme o tom informovat na našich stránkách www.zscr.cz a členové Zemědělského svazu mohou očekávat pravidelné informace v mailech a Týdenní poště.

 

 

 

 

 

 

Přílohy
uv210211-0121-1.pdf


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN