Úvodní stránka > Aktuality

V Litomyšli vládu vítají protestní transparenty

1.7.2022

Zemědělci protestující již od ledna proti diskriminační agrární politice umístili na všech příjezdech do Litomyšle transparenty požadující férové podmínky podnikání. Členové dvou největších agrárních uskupení v zemi – Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR – využili toho, že se do města sjíždějí čelní představitelé Evropské unie, aby zde spolu s českou vládou zahájili předsednictví. Chtějí tak upozornit na fakt, že je Česko jedinou zemí EU, která nastavuje svoji agrární politiku nepřátelsky k produkčnímu zemědělství, a ohrožuje tak svoji potravinovou soběstačnost.

Jádrem sporu je plánovaný přesun zemědělských dotací k těm nejmenším podnikům. Česká republika chce jít vysoko nad rámec návrhu Evropské komise a místo doporučených 10 procent hodlá vyčlenit pro mikrofarmy bezprecedentních 23 procent. Tento radikální krok vláda obhajuje tím, že velké podniky byly v minulosti údajně nepřiměřeně zvýhodněny. To je ale bohužel jeden z mnoha mýtů, které se v uplynulých letech kolem zemědělství vytvořily. Provozní zemědělské podpory vyplacené vloni menším farmám (velikosti do 100 ha) dosahovaly 9500 Kč/ha, zatímco podpory vyplacené větším farmám (nad 2000 ha) byly pouze 7500 Kč/ha. Plánované přerozdělení tak především poškodí tisíce středních zemědělců, kteří se věnují finančně náročným činnostem, jako je chov hospodářských zvířat, pěstování brambor, ovoce či zeleniny. Již více než třetina členů Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR zvažuje zrušení či výrazné omezení těchto komodit, pokud jim vláda sníží dotace avizovaným způsobem. Tím dojde k dalšímu propadu naší potravinové soběstačnosti v těchto komoditách a zvýšení závislosti na dovozu.

„Naši farmáři jsou na jednotném evropském trhu vystaveni několikanásobné a nepříliš férové konkurenci. Zemědělci starých unijních zemí se těší výrazně lepší finanční podpoře a také řada nově přistoupivších si dokázala vyjednat výhodnější podmínky než Česko. Domácí trh je ovládán zahraničními obchodními řetězci, které svoji sílu používají primárně k ochraně vlastních zisků a na podpoře lokální produkce zájem nemají. V okolních zemích naopak místní producenty potravin chrání a zvýhodňují, což zase našim výrobcům brání v exportu. Přerozdělením podpor neprodukčním zemědělcům jsme si na úvod předsednictví a dalšího dotačního období dali vlastní branku a na evropském nerovném kolbišti se bude zápas jen těžko obracet,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. V těchto podmínkách se mohou udržet jen větší a silnější podniky. To si uvědomují v celé Evropě a vede to k tomu, že se farmy spojují a průměrná výměra obhospodařovaných pozemků ve většině zemí roste.

„My máme historicky danou výhodu, že jsou naše zemědělské podniky v průměru větší, ale zcela nesmyslně to kritizujeme a snažíme se ty úspěšné znevýhodnit. Malé farmy na trh patří a podporu si také zaslouží, ale nikdy se nestanou těžištěm produkce potravin a nositelem naší konkurenceschopnosti,“ doplňuje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

I přes větší průměrnou velikost farem zůstává české zemědělství ve srovnání s Evropou jedním z nejméně koncentrovaných oborů. Polovina trhu (měřeno obhospodařovanou půdou) je rozdrobena mezi stovky středních firem s výměrou 500 až 2000 hektarů. Dvacet největších podniků dohromady spravuje pouze 12 procent polí. Pro srovnání: tři největší pivovarnické firmy uvaří téměř 80 procent veškerého českého piva.

Přílohy
ak-cr-zs-cr-tz-1-7-2022-v-litomysli-vladu-vitaji-protestni-transparenty.docx
litomysl-9515.jpg
vysoke-myto-9507.jpg
zamrsk-9500.jpg


Komentáře:

dotace

Jan Bača | stary.baca@seznam.cz | 12:52 04.07.2022 |

Vážená AK a ZS, pročtěte si kontrolní zprávy NKÚ ohledně dotací do ŽV. Proveďte si porovnání národních dotací v přepočtu na ha a na AWU. Máte analýzu a porovnání národních dotací? Jenom uvádíte, že v EU 15 jsou vyšší, ale bez konrétních čísel. Nechápu transparent o tom, že se vláda nastavením redistribuce snaží likvidovat chov prasat, na chov prasat jsou pouze dotace na animal welfare. Jak tedy může snížení hektarové platby SAPS negativně ovlivnit chov prasat, když jsou některé chovy prasat v podnicích bez zemědělské půdy. Píšete, že snížení SAPSU velkým podnikům zvýší nedostatek pracovních míst na venkově, když na druhé straně voláte, že chybějí pracovníci do ŽV a řešíte zaměstnávání Ukrajinců. A co minulé podpory v rámci PRV a limity na investice až do 150 mil. Kč. Malý rodinný podnik na to nemá.


Re:dotace

Vladimír Pícha | picha@zscr.cz | 13:05 04.07.2022 |

Pane Starý Bačo, ve svém komentáři mícháte páté přes deváté. Tak to zkusím vyluštit a odpovědět vám. Kontrolní zpráva sice vytýkala, že přes zavedení podpor chovu prasat nedošlo k oživení, ale zároveň konstatovala, že došlo ke snížení tempa snižování soběstačnosti. Nepíšeme ani neříkáme, že v souvislosti s příliš vysokou redistribucí dojde jen k ovlivnění chovu prasat, ale k negativnímu ovlivnění celé živočišné výroby (včetně chovu prasat). Sám píšete některé, takže jsou někteří chovatelé prasat, kteří hospodaří na půdě. Ano chybějí pracovníci do ŽV. I tak ale stále obyvatelé venkova v zemědělství, včetně živočišné výroby, pracují. Sám píšete podpory DO 150 mil. Kč. Takže klidně mohl být projekt za 3 mil. Kč. Nebo dokonce do 2 mil Kč, do kterých měli přístup jen zemědělské podniky s výměrou do 150 ha.


Re:Re:dotace

Jan Bača | stary.baca@seznam.cz | 22:02 04.07.2022 |

děkuji za reakci, nějak mi ale chybí porovnání národních podpor, o kterém prohlašujete, že jsou v ČR nižší nežli v EU 15. Také jste ještě nepresentovali konrétní ekonomické dopady vámi kritizované redistribuce, včetně nákladů na vámi presentované dělení podniků na 150 hektarové. Máte to spočítané???. Děkuji za reakci.


Re:Re:Re:dotace

Vladimír Pícha | picha@zscr.cz | 22:28 04.07.2022 |

Nejenom národní, i evropské. Konkrétní dopady jsme prezentovali několikrát, reálně poklesne příjem zemědělských podniků od 420 ha. Na náklady spojené s dělením podniků se musíte obrátit na některé členy předsednictva ASZ, mají s tím již zkušenosti.


Re:Re:Re:Re:dotace

Jan Bača | stary.baca@seznam.cz | 11:03 05.07.2022 |

vy presentujete nebezpečí dělení velkých podniků, ale pro náklady a dopady se mám obrátit na ASZ, která s ničím takovým nestraší. Co se týká národních dotací, nikde jsem vaši presentaci nenašel.


Re:Re:Re:Re:Re:dotace

Jan Bača | stary.baca@seznam.cz | 12:13 05.07.2022 |

Nevím, kde berete čísla. Podle FADN střední podniky fyzických osob průměr 114 ha a provozní dotace 10612 Kč/ha, u právnických osob průměr 431 ha a provozní dotace 14267 kkč/ha. u velkých podniků právnických osob průměr 1696 ha a provozní dotace 13012 Kč/ha. Takže dle Vás je 10612 Kč/ha více nežli 13012 Kč/ha. Buďto lžete nebo neumíte matematiku.


Re:Re:Re:Re:Re:Re:dotace

Vladimír Pícha | vladimir.picha@seznam.cz | 12:26 05.07.2022

Z té samé tabulky. Ale když chcete takto srovnávat. Vy máte příjem 100.000, já 50.000, průměrně 75.000. Tak chci od vás těch 25.000. A nezajímá mě, že trávíte v práci víc hodin, že máte náročnější povolání, že tvoříte větší přidanou hodnotu. Prostě to chci, protože jste byl neoprávněně zvýhodněn a navíc jste větší.


Re:Re:Re:Re:Re:dotace

Vladimír Pícha | picha@zscr.cz | 11:14 05.07.2022 |

Vnímejte, co říkáme a píšeme, ne to, co chcete vnímat. Na možnost dělení podniků všech velikostí upozorňujeme, ale reálně své farmy rozdělili někteří členové předsednictva zmíněné organizace. Proto se obraťte na ně. Prezentace o národních dotacích hledejte, naprikaldna stránkách EU.


Re:Re:Re:Re:Re:Re:dotace

Jan Bača | stary.baca@seznam.cz | 22:18 06.07.2022

Vámi uváděná čísla jsem v publikaci "Hospodářské výsledky zemědělských podniků va FADN cz za rok 2020" nenašel. Nechápu vaši filozofii ohledně příjmů, nikdo, s výší dotací to nemá souvislost. Jen na okraj, malé podniky dělají větší zaměstanost v AWU na 100 ha nežli velké. žádná rodinná farma neposílá členy své rodiny přes zimu na úřad práce, jak to dělají velké pdoniyk se svými zaměstnanci. K dělení farem, je rozdíl, když rozdělím 300 ha na 2 děti a když bych chtěl rozdělit 1500 ha na 10 podniků po 150 ha. Otázka nájmu je vždy otázka dohody, když Vám nebude vysoké nájemné vyhovovat, tak půdu vraťte, ať se i ni majitel stará. Otázka nic nedělání a braní dotací, se kterým strašíte, asi neznáte podmínky výplaty SAPSu a plateb v LFA. Strašíte nedostatkem potravin na českém trhu, jsem součástí jednotného trhu v EU. Proč mají mají Rakušáci soběstačnnost 100 a podniky malé, proč mají Poláci, Maďaři a Bulhaři soběstačnost přes 130 a více %, a přitom mají podstatně menší podniky? My máme velké podniky, nižší cenu práce a půdy, tedy konkurenční výhody včetně výhody z velikost a přesto nízkou soběstačnost a nízkou přidanou hodnotu oproti např. Německu. Co vy na to? V dotacích to není, ale v čem?


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN