Úvodní stránka > Aktuality

V příštím roce podpoří Ministerstvo zemědělství zemědělce 5 mld. Kč z národních dotací. Od r. 2017 tato podpora stoupla o více než 1,5 mld.

30.9.2021

TZ (29.9.) – Národní dotace do zemědělství a potravinářství by měly v roce 2022 dosáhnout částky 5 miliard korun. Peníze přispějí například k lepším podmínkám v chovech zvířat, na výsadbu sadů, podporu potravinových bank, zpracování zemědělských produktů a zvýšení konkurenceschopnosti. Národní zemědělské dotace za poslední roky rostou, od roku 2017 stouply o více než 1,5 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo zásady pro vyplácení národních dotací do zemědělství a potravinářství v roce 2022.

„Zásady pro vyplácení dotací v příštím roce jsme tentokrát připravili už v září. Chceme tak zemědělcům a potravinářům usnadnit život, aby věděli ve větším předstihu, s jakou podporou mohou příští rok počítat. Národní dotace jsou pro ně důležitý zdroj, s jehož pomocí zlepšují péči o chovaná hospodářská zvířata nebo mohou své hospodaření rozšířit o zpracování zemědělských produktů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Národní dotace jsou určené i na podporu vzdělávání, včelařství, prevenci před zavlečením nebezpečných nákaz do chovů hospodářských zvířat, zlepšování genetického potenciálu zvířat, prevenci před šířením chorob polních a speciálních plodin, výstavbu a obnovu závlah, podporu mimoprodukčních funkcí rybníků, činnost potravinových bank, obnovu ekologických ovocných sadů a podporu vysoce kvalitní produkce mléka, masa a brambor.  

Od roku 2017 národní zemědělské dotace rostou. Zatímco v roce 2017 MZe vyplatilo přibližně 3,4 miliardy korun, příští rok by mělo zemědělcům a potravinářům poskytnout 5 miliard korun. 

 

Zemědělské národní dotace 2017-2022

2017

2018

2019

2020

2021

2022

vyplaceno

vyplaceno

vyplaceno

vyplaceno

schválená alokace

návrh rozpočtu

3,4 mld. Kč

3,9 mld. Kč

4,4 mld Kč

4,4 mld Kč

5 mld. Kč

5 mld. Kč

 

Cílem národních podpor je přispět na zemědělskou a potravinářskou činnost, která je důležitá a společensky prospěšná, například tím, že udržuje zaměstnanost na venkově, zabraňuje šíření chorob zvířat a rostlin nebo pomáhá chránit životní prostředí. Pro zemědělce a potravináře ale tato činnost znamená zvýšené náklady a tím ohrožuje jejich konkurenceschopnost na trhu.

Dotační programy pro rok 2022 jsou pokračováním systému dotací z předešlých let. Zemědělcům, potravinářům, obcím i neziskovým organizacím se budou dotace vyplácet v příštím roce na základě schválených žádostí. Proplácet je bude Státní zemědělský intervenční fond, kromě programu Genetické zdroje, jehož administrace nadále spadá přímo pod MZe.

 

Národní dotace pro rok 2022

 

Název programu

 

 rok  2022

dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 (kapitálové výdaje)

 

tis. Kč

tis. Kč

Podpora včelařství

105 000

 

Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

 

35 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

 

95 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství

 

15 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 

260 000

 

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

282 000

18 000

Genetické zdroje

78 500

 

Nákazový fond

1 403 100

 

Poradenství a vzdělávání

155 700

700

Podpora evropské integrace nevládních organizací

20 000

 

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

23 000

 

Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu

 

750 000

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

84 000

 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

23 000

 

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

46 900

36 100

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ

420 000

 

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

1 146 000

 

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

3 000

 

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství

0 *)

 

 

4 050 200

949 800

C e l k e m

5 000 000

*) Prostředky na program budou v případě vzniku škod způsobených mimořádnými událostmi stanoveny na základě usnesení vlády ČR.

Podrobnosti zde: https://1url.cz/wKszF

 

 

Autor, zdroj a kontakt:

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_v-pristim-roce-podpori-ministerstvo.html

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN