Úvodní stránka > Aktuality

V zemědělství je stále prostor ke zlepšení pracovní úrazovosti (newsletter BOZP v zemědělství – červen 2023)

21.6.2023

Vážení členové Zemědělského svazu ČR,

dostává se Vám do ruky 1. díl newsletteru, který se týká prevence pracovních úrazů a budování povědomí o pracovních rizicích v sektoru zemědělství.

Tuto zprávu sestavili experti na BOZP ze Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, kteří s námi na projektu prevence v oblasti BOZP spolupracují.

Ve zprávě se experti zaměřili na následující problémy:

  • Z výsledků kontrol inspektorátu v roce 2022 vyplynulo, že se situace v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) u zaměstnavatelů působících v oblasti zemědělství a potravinářském průmyslu zlepšuje a bylo zjištěno méně nedostatků oproti předchozím letům.
  • Zemědělství je obor, který zaznamenal obrovské změny, kdy moderní technologie uplatňované v zemědělství jsou stále více na vzestupu (GPS lokalizace, navigační systémy, přenos a sběr dat, CleverFarm, drony, robotické dojení, digitalizace skleníků atd.).
  • V zemědělství patří počty pracovních úrazů mezi jedny z nejvyšších (níže najdete jejich výčet vč. popisu). Dochází sice ke zlepšování bezpečnosti práce, stále se však pracovní úrazovost pohybuje na násobně vyšší hodnotě, než je tomu v celorepublikovém průměru. Některé úrazy jsou následkem nedostatečně řešené oblasti BOZP.
  • Zpráva přináší také 2 záznamy z kvalitativního šetření u dvou zástupců na téma rozvoj a proměna zemědělství v ČR a zajištění BOZP na pracovišti. V prvním rozhovoru farmář, který se zabývá výrobou mléka, přiznává, že nepoužívají ochranné prostředky tak, jak by měli. Smysl zemědělství vidí v regenerativním zemědělství a ve snížení chemizace zemědělství. Ve druhém rozhovoru se farmář, který se specializuje na chov masného skotu, přiznává, že téměř nepoužívají ochranné prostředky, a zamýšlí se například nad tím, že jeho zaměstnanci nemají respekt vůči živým hospodářským zvířatům. Smysl zemědělství spatřuje ve vypuštění využívání chemické ochrany v rostlinné výrobě.

Newsletter naleznete v příloze nebo na odkazu: https://zscr.cz/download/files/Newsletter_BOZP_v_zemedelstvi_cerven_2023.pdf

S přátelským pozdravem a přáním dobrého léta

Team pro BOZP ZS ČR

Přílohy
newsletter-bozp-v-zemedelstvi-cerven-2023.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN