Úvodní stránka > Aktuality

VÍZA STRPĚNÍ pro občany Ukrajiny, kteří nemohli získat dočasnou ochranu

25.1.2023

Víza za účelem strpění pobytu udělená s platností do 31. 3. 2023 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině (např. po skončení pobytu na mimořádné pracovní vízum, které nešlo prodloužit nad 1 rok, když se jeho držitel nemohl kvůli válce vrátit zpět na Ukrajinu) jsou novelou Lex Ukrajina, která 23.1.2023 nabyla účinnost, přímo ze zákona automaticky prodloužena až do 31. 3. 2024.

Na rozdíl od dočasné ochrany není nutná žádná registrace ani přeznačení vízového štítku. Cizinci si ale mohou o nový štítek sami požádat, pokud ho chtějí; třeba kvůli cestování nebo prokazování se platným pobytem v praxi (třeba zaměstnavatelům). Musí se za tím účelem standardní cestou objednat na pracoviště OAMP (telefonicky, přes aplikaci). Objednávání je již možné, nejbližší nabízený termín návštěvy je od 25. 2. 2023. Nově se vyznačí štítek s kódem D/SD/91 a vícenásobným počtem vstupů na území ČR (platnost víza nezaniká opuštěním území). Podle našich informací se udělují víza pro vícenásobný vstup už od počátku roku 2023, praxe zde předběhla právní úpravu. (V této souvislosti se lze setkat i s kódem D/VC/91). 

Pokud ale cizinci mají vízový štítek s počtem vstupů „00“, pak nelze ručit za kontrolní orgány jiných států. Pokud je nám ale známo, např. při překračování ukrajinsko-polské schengenské hranice nemívají Ukrajinci problémy.

POZOR: Pro pokračování v pracovním poměru je třeba získat od příslušného úřadu práce navazující povolení k zaměstnání do 31.3.2024.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN