Úvodní stránka > Aktuality

Vláda ČR schválila pravidla nového programu poskytování podpory PGRLF Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru

26.5.2020

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. připravilo zcela nový program Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, jehož pravidla pro poskytování podpor byla schválena vládou ČR. Další informace jsou zde:

https://www.pgrlf.cz/2020/05/25/vlada-cr-schvalila-pravidla-noveho-programu-poskytovani-podpory-pgrlf-provoz-2020-snizeni-jistiny-uveru/

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_vlada-cr-schvalila-pravidla-noveho.html

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN