Úvodní stránka > Aktuality

Vláda schválila upravenou novelu, která přinese online finanční úřad

28.4.2020

Vláda na schůzi (27.4.) schválila novelu daňového řádu. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu.

Novela dále zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Předloha rovněž umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh a upravuje formulářová podání při správě daní. Materiál vychází z původní předlohy, která nebyla v minulém týdnu Poslaneckou sněmovnou přijata poté, co ji Senát poslancům vrátil.

„Podpora zjednodušení a elektronizace daňového systému je dlouhodobou prioritou Ministerstva financí. Z ambice nastartovat projekt on-line finančního úřadu proto neustoupíme. Současné události dokládají, jak důležitá je možnost elektronické komunikace s úřady. Proto jsem novelu v kompromisním znění znovu Vládě předložila. Věřím, že opozici leží digitalizace opravdu na srdci a proto zavedení on-line finančního úřadu podpoří,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Hlavním záměrem novely daňového řádu je především podpora elektronizace daní a zjednodušení komunikace se správcem daně. Součástí návrhu je rovněž pozitivní motivace k využívání elektronických prostředků.
Daňovým poplatníkům, kteří podají daňové přiznání elektronicky, bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o 1 měsíc. Oproti původní verzi obsahuje předloha drobné změny.

Novela zachovává dosavadní lhůtu pro vracení daňových odpočtů. Současně ale dochází k úpravě institutu zálohy na daňový odpočet. „Nalezli jsme konsensus na vrácení zálohy na daňový odpočet, který se sice nebude vracet tak rychle jako v předchozím návrhu, ale umožní nám původní záměr alespoň částečně realizovat,“ uvedla ministryně financí. Plátcům DPH, u kterých se prověřuje pouze část nadměrného odpočtu, přinese změna zlepšení z hlediska jejich cash-flow a zároveň zvýší jejich právní i podnikatelskou jistotu.

Nově návrh zavádí možnost individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, které dnes není možné. Zároveň novela přiznává daňovým subjektům oproti původní verzi návrhu kompenzaci v dvojnásobné výši, pokud po nich bude vymáhána nesprávně stanovená či zajištěná daň.

Předloha navrací liberační lhůtu, po kterou nevzniká úrok z prodlení s platbou daně. V současnosti činí tato tolerance 4 pracovní dny. V původním návrhu měla být vypuštěna bez náhrady. Nyní se do návrhu zákona vrací ve zkrácené kompromisní délce 3 kalendářních dnů.

Formát tzv. formulářových podání bude nově zahrnut mezi skutečnosti stanovené vyhláškou Ministerstva financí. Zároveň bude výslovně vyjádřeno, že v případě podrobností údajů o skutečnostech prokazujících tvrzení daňového subjektu a dalších údajů nezbytné pro správu daní bude vydání vyhlášky povinné.

Účinnost předložené novely daňového řádu je navržena na 1. ledna 2021. Tomu je přizpůsobeno i přechodné ustanovení týkající se prodloužení lhůty pro podávání elektronických daňových přiznání tak, aby bylo možné tento benefit využít již pro podání daňových přiznání za zdaňovací období roku 2020.

 

Autor a zdroj:

Ing. Michal Žurovec

Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace MInisterstva financí

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-upravenou-novelu-ktera-p-38350

 


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN