Úvodní stránka > Aktuality

Vyjádření Zemědělského svazu ČR k demonstracím zemědělců na Českolipsku dne 6.2.2024

6.2.2024

Plně chápeme a sdílíme frustraci a nespokojenost našich zemědělců z Českolipska. Vnímáme jejich potřebu vyjádřit se k aktuálním problémům. Zároveň jsme přesvědčeni, že v tuto chvíli je důležité zachovat klid a vyčkat na rozhodnutí o změnách strategického plánu Společné zemědělské politiky, které nám ministr zemědělství Marek Výborný slíbil do konce února.

Pokud nedojde k naplnění těchto slibů, jsme připraveni podniknout další kroky. Avšak v současné době preferujeme cestu dialogu a jednání s vládou. Chceme zabránit jakýmkoliv demonstracím, které by mohly být chápány jako konfrontační nebo by se mohly obrátit proti nám. Věříme, že je klíčové zůstat jednotní a nenechat se rozeštvat vnějšími silami.

V současnosti apelujeme na všechny naše členy a zemědělce, aby se snažili o konstruktivní přístup a dali šanci diplomatickému řešení. Naše společný cíl je dosáhnout změn, které podpoří udržitelnost a rozvoj českého zemědělství. Jsme přesvědčeni, že jednotným a promyšleným přístupem můžeme dosáhnout toho nejlepšího pro naše zemědělce a pro celou zemi.


Komentáře:

Konstruktivní řešení

Jaroslav Humpál | jaroslav.humpal@seznam.cz | 21:15 10.02.2024 |

Konstruktivní řešení, vezmeme peníze malým a dáme je velkým. Na veřejném slyšení v Senát nikdo z těch "nespravedlivě omezených" vlastníků nepromluvil, hlavně brečeli zástupci velkých podniků. Předložená petice nesplňovala požadavky příslušného zákona a žádný ze senátorů včetně předsety příslušného výboru na kritikum neragoval. Kdo je diskrinimován? ten který předá své pozemky a restituční podíly a pozemky do obhospodařování družstvu nebo a.s a jedinou starostí je hlídání, zda dostal zaplaceno a případný podíl na ekonomickém výsledku s tím, že musí zaplatit pozemkovou daň nebo ten který začně jako OSVČ nebo podílník na s.r.o začně hospodařit. Ten však musím řešit registraci na živnostenském úřadě, na fianačním úřadě, zdravotní pojišťovně, ale i na ÚKZÚZ, SVS, na SZIF, každoročně podávat žádosti o dotace, mít požární a havarijní plán a mnoho dalších povinností. Kdo je tedy diskriminován???Unijní nařízení zcela jasně hovoří o tom, že příjemce dotací je zemědělec nebo zemědělský podnik, nehovoří vbec o majitelích podniků nebo pronajímaných pozemků. Kdo je tedy diskriminován.Z petice, která není v souladu se zákonem, zcela jasně vyplývá snaha, poškodit malé zemědělce ve prospěch těch velkých.


V současnosti apelujeme na všechny naše členy a zemědělce, aby se snažili o konstruktivní přístup a dali šanci diplomatickému řešení. Naše společný cíl je dosáhnout změn, které podpoří udržitelnost a rozvoj českého zemědělství. Jsme přesvědčeni, že jednotným a promyšleným přístupem můžeme dosáhnout toho nejlepšího pro naše zemědělce a pro celou zemi.

Milan Bartoš | 1bartos@seznam.cz | 22:44 09.02.2024 |

K aktuálním problémům byla již vládě a ministerstvům doručena možnost, jednoduchého a rychlého řešení, které je nutné, na jednáních s vládou připomenout a diplomatickým jednáním Zemědělského svazu, přesvědčit vládu, rychlé řešení ihned používat v praxi. Tím zabránit demonstracím, podpořit jednotlivé zemědělce a i ostatní spoluobčany, protože text níže, přináší jim i životnímu prostředí, mnoho zlepšení a výhod. Vážení politici. Nabízí se tu jednoduché a rychlé pomoci, přednostně bránící se Ukrajině, demonstrujícím zemědělcům a všem spoluobčanům, snížením spotřeby a emisí benzínu, nafty a LPG o 5 až 15%. Tyto možnosti jsou v ČR již několik let a tak Vám některé představíme. Další podrobné informace - viz.: Přílohy. Jako první, doporučujeme přečíst, Vyjádření (Doc. Ing. Arnošt Kořínek, CSc), k možné ztrátě záruk.pdf – PDF, 164 kB kde jsou, mimo jiné, i fotografie motoru před a po dekarbonizaci, dokazující účinky aditiva Blue Marble (BEP). Produkt, aditivum do PHM, Blue Marble (BEP), je inovací založenou na laboratorním výzkumu a praktických zkušenostech. Jeho hlavní výhodou je schopnost snižovat spotřebu paliva a emise z motorů, které používají benzín, naftu a LPG. Majitelé a výrobci patentovaného aditiva získali Mezinárodní uznání - ocenění společnosti Corporate Vision - Nejlepší výrobce aditiv v Evropě 2020. "NTL - Nezávislá Tribotechnická laboratoř č. 072, SČZr Ostravská 425 735 4l Petřvald u Karviné. Úspora paliva - nižší emise, se pohybují v rozmezí 5 - 15 %." Pro bezpečné použití aditiva Blue Marble (BEP) v palivech, je vyhotoven certifikát shody paliva s aplikovaným aditivem BEP, podle harmonizované normy ČSN EN 590 u akreditované společnosti SGS Czech Republic, s.r.o.. Byla potvrzena shoda s uvedenou normou ve všech parametrech. Aditivum se podílí i na snižování CO2, vzhledem k tomu, že dochází ke snižování spotřeby spáleného paliva. Složení aditiva je chráněno patentem EU, U.S.A Pro úspěšnou, celoplošnou inovaci na Ukrajině a kdekoliv jinde, je důležité zajistit hromadnou výrobu. Blue Marble splňuje požadavky na hromadnou výrobu, což z něj dělá reálnou inovaci s potenciálem k nasazení do provozu. Podle vyjádření hlavního výrobce PHM v ČR, Čepro, lze snadno provést celoplošné přidání aditiva do benzínu, nafty a LPG. Následně pak už bude ve všech čerpacích stanicích a stojanech. Je důležité zdůraznit, že Blue Marble není jen dalším produktem, který vyžaduje investice. Náklady pokryje úspora paliva. Projekt nepolyká peníze, ale může je produkovat. Miliardy měsíčně v úsporách díky nižší spotřebě o 5 až 15 %. Ještě větší úspory každému uživateli motorů na benzín,naftu a LPG vzniknou tím, že Blue Marble čistí motor a palivovou soustavu. Budou čisté svíčky, vstřikovače, žhaviče, ventily, katalizátory, filtry pevných částic, celá výfuková soustava. Dalším finančním přínosem je prodloužení životnosti motorů o desítky procent plus úspory na servisních pracích, náhradních dílech a provozních výdajích !!! Co jde do motoru je důležitější než typ motoru. (Pro tanky, vojenská dopravní vozidla i osobní a nákladní automobily, autobusy, motocykly, sekačky na trávu, motorové pily, lokomotivy, říční a námořní lodě, kombajny, traktory..., prostě vše, co má spalovací motory). Motory nebudou "kouřit". Vede to k nižším nákladům na pohonné hmoty i pro jednotlivé uživatele. To jim umožní ušetřit peníze a ty mohou využít jiným způsobem. Tento úspěch by se projevil i ve snížení inflace, protože nižší náklady na pohonné hmoty by se promítly i do nižších cen potravin a ostatních výrobků a služeb. To je ale přínosné, nejen pro uživatele paliv, ale také pro ostatní občany, kteří mohou očekávat snížení nákladů na potraviny a další zboží, což povede ke zlepšení celkové situace. To ochrání i životní prostředí, zdraví a životy všech spoluobčanů. Snížit inflaci-drahotu! Všichni uživatelé nafty, benzínu a LPG budou mít o 10% nebo i více % nižší spotřebu paliv. Pro přijetí této inovace se může každý zamyslet nad tím, jaký pozitivní vliv to má nejen pro sebe samé, ale i pro životní prostředí. Je důležité, aby každý přistupoval k této inovaci bez lhostejnosti, s odpovědností a projevil zájem o preventivní, jednoduchá a dostupná zlepšení. Rádi bychom ve Vás našli podporovatele těchto jednoduchých a rychlých možností. Pokud máte zájem rádi Vám poskytneme další informace a podklady. Připojíte se také ? Věříte, že společně můžeme přispět k významnému pokroku nejen na Ukrajině? S pozdravem Milan Bartoš řádný člen AMSP ČR mobil: +420 776 107 056 e-mail: 1bartos@seznam.cz Technická pomoc: Ing. Stanislav Šafář P.S. Oddělení půdy. Hodila by se zemědělcům z uspořeného paliva, možnost, na příklad - návrat k hluboké orbě?


Re:V současnosti apelujeme na všechny naše členy a zemědělce, aby se snažili o konstruktivní přístup a dali šanci diplomatickému řešení. Naše společný cíl je dosáhnout změn, které podpoří udržitelnost a rozvoj českého zemědělství. Jsme přesvědčeni, že jednotným a promyšleným přístupem můžeme dosáhnout toho nejlepšího pro naše zemědělce a pro celou zemi.

Jaroslav Humpál | jaroslav.humpal@seznam.cz | 19:21 10.02.2024 |

Hezký, ale ten Váš komentář vůbec problémy v zemědělství neřeší, jen podporu AD blue a jeho analogy. Jen mimochodem, AD blue je vyráběno z močoviny, kterou produkuje mimo jiné firma v rámci Agrofertu. Jak případné uspořené palivo řeší skutečné problémy, jako jsou náklady a ceny zemědělských produktů. Prosím o reakci. Děkuji Humpál


Re:Re:V současnosti apelujeme na všechny naše členy a zemědělce, aby se snažili o konstruktivní přístup a dali šanci diplomatickému řešení. Naše společný cíl je dosáhnout změn, které podpoří udržitelnost a rozvoj českého zemědělství. Jsme přesvědčeni, že jednotným a promyšleným přístupem můžeme dosáhnout toho nejlepšího pro naše zemědělce a pro celou zemi.

Milan Bartoš | 1bartos@seznam.cz | 2:00 14.02.2024 |

Děkuji za reakci, jen dotaz, kolik činí spotřeba nafty v celkových nákladech na produkci? A co na to výrobci traktorů a nákladních aut. V úctě Jaroslav Humpál...................................................................................................Vážený pane Humpále, podíl nákladů na PHM opravdu neznáme. Předpokládáme, že je to silně individuální a každý zemědělec to o sobě ví. Jak je to například se zárukami motorů najdete v přílohách.... Rádi Vám odpovíme na další dotazy. S pozdravem Milan Bartoš řádný člen AMSP ČR mobil: +420 776 107 056 e-mail: 1bartos@seznam.cz Technická pomoc: Ing. Stanislav Šafář


Re:Re:Re:V současnosti apelujeme na všechny naše členy a zemědělce, aby se snažili o konstruktivní přístup a dali šanci diplomatickému řešení. Naše společný cíl je dosáhnout změn, které podpoří udržitelnost a rozvoj českého zemědělství. Jsme přesvědčeni, že jednotným a promyšleným přístupem můžeme dosáhnout toho nejlepšího pro naše zemědělce a pro celou zemi.

Jaroslav Humpál | jaroslav.humpal@seznam.cz | 20:09 14.02.2024 |

Skutečně si myslíte, že Vámi doporučované aditivitum do motorové nafty sníží inflaci, když nejste specifikovat podíl PHM na celkových nákladech. A k čemu mi bude u traktoru snížení karbonizace u motoru Fokus. Také porovnávat motory ve Fordu Fokus (rozdílné proběhy km) nebo osobním Mercedesem nemá pro Vámi předpokládané snížení inflace absolutně žádný význam. Je to zcela mimo běžné principy vědecké práce, zejména když neumíte specifikovat podíl nákladů za PHM na nákladech určité komodity. . Jde mimoni.


Re:Re:V současnosti apelujeme na všechny naše členy a zemědělce, aby se snažili o konstruktivní přístup a dali šanci diplomatickému řešení. Naše společný cíl je dosáhnout změn, které podpoří udržitelnost a rozvoj českého zemědělství. Jsme přesvědčeni, že jednotným a promyšleným přístupem můžeme dosáhnout toho nejlepšího pro naše zemědělce a pro celou zemi.

Milan Bartoš | 1bartos@seznam.cz | 18:28 11.02.2024 |

Hezký, ale ten Váš komentář vůbec problémy v zemědělství neřeší, jen podporu AD blue a jeho analogy. Jen mimochodem, AD blue je vyráběno z močoviny, kterou produkuje mimo jiné firma v rámci Agrofertu. Jak případné uspořené palivo řeší skutečné problémy, jako jsou náklady a ceny zemědělských produktů. Prosím o reakci. Děkuji Humpál Vážený pane Humpále, náš projekt se zabývá úsporami paliv v motorech, což se týká i zemědělců (nikoli adblue a nic s katalizátory). Průměrně můžeme hovořit o úspoře 10 % finančních prostředků, což u každého zemědělce může být podstatné. Důležité informace naleznete v přílohách odeslaných na Váš email - jaroslav.humpal@seznam.cz. Pro přijetí této inovace se může každý zamyslet nad tím, jaký pozitivní vliv to má nejen pro sebe samé, ale i pro životní prostředí. Pokud máte zájem rádi Vám poskytneme další informace a podklady. Rádi bychom ve Vás našli podporovatele těchto jednoduchých a rychlých možností. Prosím napište nám, jakou máte možnost a kde, můžete pomoci k možnosti tohoto jednoduchého a rychlého řešení do praxe? Tento úspěch by se projevil i ve snížení inflace, protože nižší náklady na pohonné hmoty by se promítly i do nižších cen potravin a ostatních výrobků a služeb. To je ale přínosné, nejen pro uživatele paliv, (jako jste, doufáme i Vy), ale také pro ostatní občany, kteří mohou očekávat snížení nákladů na potraviny a další zboží, což povede ke zlepšení celkové situace. To ochrání i životní prostředí, zdraví a životy všech spoluobčanů. Snížit inflaci-drahotu! Všichni uživatelé nafty, benzínu a LPG budou mít o 10% nebo i více % nižší spotřebu paliv. S pozdravem Milan Bartoš řádný člen AMSP ČR mobil: +420 776 107 056 e-mail: 1bartos@seznam.cz Technická pomoc: Ing. Stanislav Šafář P.S. Pro Oddělení půdy. Hodila by se zemědělcům z uspořeného paliva, možnost, na příklad - návrat k hluboké orbě?


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN