Úvodní stránka > Aktuality

Vyjádření Zemědělského svazu ČR k organizaci Konference „Férové podmínky pro zemědělce na evropské úrovni“

24.3.2022

Velice si Vážíme možnosti uspořádat konferenci věnující se současné situaci v českém zemědělství v kontextu vrcholící přípravy nové zemědělské politiky EU a na pozadí války na Ukrajině. Cílem byla diskuse o nastavení podmínek zemědělské politiky u nás v porovnání se sousedními zeměmi, včetně dopadů na zemědělce. Organizátorem konference byl Zemědělský svaz ČR spolu s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Konference byla organizována v rámci sociálního dialogu mezi zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců, tj. odborů. Zemědělský svaz ČR (dále jen ZS ČR) je největším zaměstnavatelským svazem u nás zastupujícím cca 50 % všech pracovníků v zemědělství a na konferenci vystoupil mj. předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace samostatných odborů, se kterým ZS ČR pravidelně každý rok uzavírá Kolektivní smlouvu vyššího stupně platnou pro zaměstnavatele a pracovníky v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství.

Při výběru vystupujících jsme postupovali s cílem zajistit vyváženost názorů (nikoli osob) a nastínit pohled jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců a také státní orgánů na stávající nastavení SZP u nás. Z toho důvodu byl pozván jak ministr zemědělství, tak předsedové zemědělského výboru sněmovny a podvýboru pro zemědělství senátu ČR. Tedy zástupci politických stran, které schválili finální verzi Strategického plánu pro SZP. Zároveň jsme mimo již uvedeného předsedy odborů, pozvali zástupce zemědělců a také zahraničního hosta. Na konferenci tedy vystoupil předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha s porovnáním hlavních parametrů prvního pilíře SZP u nás v porovnání s okolními zeměmi Jeho vystoupení pak doplnil zástupce Německého zemědělského svazu (DBV) Stefan Meitinger s informací o nastavení strategického plánu v Německu. Stranu vládní koalice a ministerstva zemědělství zastupoval předseda podvýboru pro zemědělství senátu Petr Šilar, předseda Zemědělského výboru PSP Michal Kučera a náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč (pan ministr zemědělství byl v době konání na Radě ministrů). Dále na konferenci vystoupili zástupci zemědělců – předseda ZD Sloupnice Jaroslav Vaňous a budoucí majitel rodinné farmy Jiří Horák.

Účast na konferenci byla omezena pouze kapacitou sálu a mohl se registrovat každý, kdo projevil zájem. Pozvánky byly uveřejněny webových stánkách vč. webu senátu, sociálních sítích a dalších volně dostupných platformách. Pozváni byli také všichni poslanci a senátoři. Mezi hosty byli mj. i další zástupci sněmovny a senátu, například místopředseda Zemědělského výboru PSP a člen Asociace soukromého zemědělství Petr Bendl a další poslanci a senátoři. V diskusi vystoupili mj. senátor Štěpánek, zástupce pana senátora Košťála. Mezi registrovanými a účastníky byli i zástupci rodinných farem, např. i členové Agrární komory a také zástupci ASZ, kteří své pozvání ke své škodě nevyužili.

Mrzí nás snaha organizaci této konference lživě zdiskreditovat. Bohužel to odpovídá dlouhodobě agresivnímu chování Asociace soukromého zemědělství (ASZ). ASZ ve svém vyjádření uvádí hned několik nepravd. Například, že nebyly informovány všechny skupiny zemědělců, přitom na webových stránkách senátu byla přitom pozvánka zcela řádně zveřejněna. Nebo, že Zemědělský svaz, stejně tak jako Agrární komora nezastupují pouze velké zemědělce, jak se nám neustále snaží ASZ podsouvat, ale také malé rodinné farmy. Zemědělský svaz nekritizoval Mze, že o změnách ve Strategickém plánu ČR 2023+ jednalo bez nás, jak se píše ve vyjádření, nýbrž kritizoval že vedoucí představitelé koaličních stran ve formátu K5 rozhodli o změně tohoto plánu bez diskuse s námi a ve velmi krátké době. Také zesměšňování sociálního dialogu bohužel ukazuje, že ASZ nechápe význam dialogu mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců v rámci tripartity.

Nejhloupější je ale snaha naznačit, že senátoři se stali obětí manipulace jedné skupiny, která prý zastupuje především největší agroholdingy. Nejenom, že je to neúcta ke schopnosti senátorů samostatně uvažovat, ale je to přesná ukázka snahy manipulativně podsouvat tvrzení, že Zemědělský svaz zastupuje jenom určitou skupinu největších zemědělců. ASZ tuto lež opakuje neustále a doufá, že opakovaná lež se stane pravdou. Ale ona se jí nestane. Zemědělský svaz zastupuje především produkční zemědělce a zaměstnavatele v zemědělství, bez ohledu na jejich velikost.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci a Vážíme si toho, že senát umožňuje demokratickou diskusi a dává prostor názorům všech stran, které o to požádají.

 

Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu

Přílohy
vyjadreni-zscr-k-utokum-asz.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN