Úvodní stránka > Aktuality

Vyjádření Zemědělského svazu ČR ke vzniku meziresortní pracovní skupiny, která se bude věnovat vysokým cenám potravin a jejich řešením

10.3.2023

Praha, 10. března 2023 - Ministerstvo zemědělství povede meziresortní pracovní skupinu, která se bude věnovat vysokým cenám potravin. K prvnímu jednání se sejde 21. března. Jejím cílem je zjistit, zda růst cen téměř všech základních potravin skutečně způsobily zvýšené náklady, nebo, zda jde o umělé navyšování někde v dodavatelském řetězci. Pracovní skupina bude kontrolovat dostatečné využívání dostupných nástrojů a navrhovat další podněty k řešení situace.“ (tisková zpráva Ministerstva zemědělství)

Vyjádření předsedy Zemědělského svazu ČR, Martina Pýchy:

„Snahu Ministerstva zemědělství k zjišťování příčin mimořádně vysokých cen potravin v České republice vnímám jako legitimní a správnou. Zemědělský svaz ČR i zemědělské podniky, které sdružujeme budou připraveny spolupracovat s nově vznikající meziresortní skupinou Ministerstva zemědělství. Doufám, že meziresortní skupina využije veškerých dostupných možností, aby nezávisle posoudila tvorbu cen u potravin a spotřebitelé za ně platili férové ceny. Věřím, že se najdou způsoby pro nezávislé mapování cen a marží, aniž by byla narušena svoboda podnikání a pravidla hospodářské soutěže.

Podmínkou je proto férovost a transparentnost, které by ovšem měly platit pro všechny, ve všech fázích výroby potravin, tedy od zemědělské prvovýroby, přes zpracovatele, až po obchodníky. Doposud byla transparentnost zajištěna pouze u zemědělských podniků, o kterých stát vede velmi podrobnou evidenci.

Opakovaně upozorňuji na to, že zemědělci stěží mohou ovlivnit ceny, za které prodávají své výrobky. Ceny zemědělských produktů se tvoří na světových a evropských trzích, čeští zemědělci tu cenu pouze přijímají. Navíc podíl zemědělců na konečných cenách potravin se dlouhodobě snižuje. Výslednou cenu v obchodech pak ovlivňují zahraniční obchodní řetězce, které mají na českém trhu významnou tržní sílu. A v neposlední řadě je to výše sazby daně z přidané hodnoty, která dotváří konečnou cenu potravin.“


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN