Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2017 a Metodická příručka přímých plateb pro rok 2018

27.4.2018

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2017, kterou vydalo MZe, informuje veřejnost o poskytování přímých plateb v ČR. Největší složku přímých plateb představuje jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS), dalšími složkami jsou greening, dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) a platba pro mladé zemědělce. Další informace jsou zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/vyrocni-zprava-pro-prime-platby-za-rok-1-1.html

Příručka MZe komplexně shrnuje letošní podmínky pro poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro rok 2018. Další informace jsou zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/metodicka-prirucka-primych-plateb-pro.html

 


Vložit komentář ke článku


Partneři Zemědělského svazu ČR: