Úvodní stránka > Aktuality

Výsledek hospodaření v zemědělství se zlepšil, má své ale.

14.3.2017

Větrný Jeníkov/ČRVýsledek hospodaření v zemědělství za rok 2016 byl lepší, než v roce 2015. Situace v zemědělství tedy vypadá na první pohled pozitivně, zemědělci jsou ziskoví, ale je nutné říct, že za kladný výsledek hospodaření v zemědělství mohou především vyplácené dotace a relativně dobré výsledky v rostlinné výrobě. Vyplývá to dle šetření Zemědělského svazu ČR v členských podnicích.

Zisk z vlastního šetření Zemědělského svazu, dle účetnictví České republiky, byl v roce 2016 v absolutní hodnotě 11,7 mld. Kč, což je cca o 2,7 mld. Kč více než v r. 2015. Po přepočtu výsledek hospodaření činil 3 356 Kč/ha zemědělské půdy.

Hlavními příčinami zisku jsou především změna v systému výplat podpor a současně i relativně dobré výsledky v rostlinné výrobě, která v zemědělské produkci České republiky převládá. Nárůstu zisku v porovnání s rokem 2015 je dosaženo především díky změně v systému výplat podpor v rámci Společné zemědělské politiky tj. posunutí vyplacení významné části přímých plateb za rok 2015 až do roku 2016. Díky této změně byly v roce 2016 vyplaceno o 7,6 mld. Kč více v porovnání s rokem 2015. Bez této změny by zemědělství v roce 20166 meziročně vykázalo pokles ziskovosti a to především díky poklesu tržeb v živočišné výrobě. 

Nejvyššího zisku bylo vloni dosaženo dle svazového šetření v kraji Zlínském (téměř 4 600 Kč/ha). Nejnižší zisk byl v Jihočeském kraji (1 700 Kč/ha) a pak také na Vysočině (pod 2 600 Kč/ha). Právě v těchto 2 krajích jsou nejpočetnější stavy skotu ze všech krajů v republice a v Jihočeském kraji jsou nejvyšší stavy krav.

 „Finančně jsou na tom lépe ti, kdo se zbavili části živočišné výroby, neboť rostlinná výroba přináší vyšší zisk“ konstatoval předseda svazu Ing. Pýcha. Z našich analýz se ukazuje, že tržby za rozhodující zemědělské komodity roku 2016 byly zhruba o 3 mld. Kč nižší oproti roku 2015 a zhruba o 13 mld. Kč nižší než v roce 2014. Hlavní podíl na poklesu tržeb měly živočišné komodity a z nich především mléko. Tržby za hlavní živočišné komodity se významně snižují již dva roky po sobě. V roce 2014 přesáhly 51 mld. Kč, v roce 2016 přesáhly 43 mld. Kč. Tržby z rostlinných komodit se meziročně zvýšily.

Dle ČSÚ činil v loňském roce podíl rostlinné produkce 60 % a podíl živočišné produkce 40 %. V živočišné výrobě pokračují útlumové tendence a velmi záleží na mléku, které do podniků přináší nejvyšší tržby z živočišné výroby.

Zemědělský svaz dělá každoročně odhad tržeb za hlavní zemědělské komodity (ČSÚ ho neprovádí), celkové tržby za všechny zemědělské komodity jsou pak cca o 15 – 20 mld. vyšší. Hlavní cílem našeho sledování je zachycení řádu a trendu.

Podnikatelský důchod šetřený v metodice EUROSTATu (Evropský statistický úřad), jak ho po vstupu ČR do EU vykazuje ČSÚ, je zpracován dle evropské metodiky a není to souměřitelná kategorie s výsledkem hospodaření u nás, který se vykazuje dle národní metodiky účetnictví ČR. Dle předběžných výsledků Českého statistického úřadu za rok 2016, které byly zveřejněny 3. 3. 2017, se podnikatelský důchod oproti roku 2015 zvýšil a činil 20 mld. Kč.

 

                                                                                                                                             Jana Sixtová, PR manažer 

Přílohy
tz-zs-13-3-hv-v-zemedelstvi.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN