Úvodní stránka > Aktuality

Výsledek zahraničního agrárního salda bude ještě horší, než svaz předpokládal

12.1.2018

Praha - Loňské saldo agrárního zahraničního obchodu se opětovně zhoršilo. Z výsledku od ledna do listopadu 2017 vyplývá, že agrární záporné saldo dosáhlo -27,2 mld. Kč je o 7,5 mld. Kč vyšší, než bylo ve stejném období loňského roku. Zemědělský svaz již na podzim odhadoval, že agrární saldo ČR za rok 2017 bude v řádu -27 až -29 mld. Kč, poslední čísla však ukazují, že za celý rok 2017 může být výsledek ještě horší, a to přes mínus 30 mld. Kč. Průměrné záporné agrární saldo za uplynulých dvacet let (r. 1995 až 2015) bylo -25 mld. Kč. Nejhorší výsledek v historii samostatné ČR byl v roce 2011, kdy záporné saldo dosahovalo téměř 36,3 mld. Kč.

 

Česká republika má stále stejný problém - agrární dovozy se zvyšují rychleji a agrární vývozy to nestačí vykompenzovat. Zatímco v roce 1993 nám stačil dovoz za 31 mld. Kč, v roce 2017 agrární dovoz dosahuje na neuvěřitelnou částku ve výši 210 mld. Kč. Proti roku vzniku samostatné ČR se agrární dovoz zvýšil zhruba 6,5 krát. Dramatické nárůsty agrárních dovozů znamenaly a znamenají omezování tuzemské zemědělské produkce a to zvláště živočišné výroby.

 

 

Dovážíme výrobky s vyšší přidanou hodnotou

 

Strukturu agrárního zahraničního obchodu se stále nedaří navzdory přijaté rozvojové strategii resortu MZe ČR zlepšovat. Vyvážíme hlavně suroviny (např. obiloviny, tabákové výrobky či syrové mléko), přičemž dovážíme výrobky s vyšší přidanou hodnotou (např. maso, masné a mléčné výrobky). Meziročně se záporné agrární saldo u masa opětovně zhoršilo (téměř o 2 mld. Kč) a u této komodity nadále zůstává nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin. Téměř 80 % záporného agrárního salda ČR je tvořeno vysokým záporným saldem u masa (dovážíme především vepřové maso a to hlavně z Německa a Polska). Za leden až listopad 2017 byl do ČR dovezen rekordní objem masa za více než 26 mld. Kč, což je téměř čtyřnásobek toho, co bylo dovezeno v roce vstupu ČR do EU.

 

Markantním případem je vedle masa také komoditní skupina mléčných výrobků. Sice se dlouhodobě zvyšuje kladné saldo u nezahuštěného mléka, ale saldo zahraničního obchodu s mléčnými výrobky celkem je každý rok počínaje rokem 2009 záporné. K vlastní újmě ve velkém dovážíme to, co jsme schopni kvalitně vyrobit doma a k tomu zaměstnávat naše pracovníky a realizovat tuzemský potenciál. Z důvodu vysokých agrárních dovozů přicházíme cca o 40 tisíc pracovních míst.

Agrární saldo nám opět zachraňují obiloviny, tabák a tabákové výrobky – bez nich by bylo agrární saldo v mínusu ještě víc. U obilí bylo v období leden až listopad 2017 kladné saldo přesahující 12 mld. Kč a u tabáku a tabákových výrobků to bylo přes 9 miliard Kč. Tak vysokého agrárního salda nebylo dosaženo u žádné jiné agrární komoditní skupiny. Nejblíže tomu jsou živá zvířata (kladné saldo mírně přes 6,5 mld. Kč) a nezahuštěné mléko (kladné saldo téměř 6,5 mld. Kč).

 

 

 

Přílohy
tz-zaporne-agrarni-saldo-2017.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN