Úvodní stránka > Aktuality

Výsledky šetření dopadu sucha na produkci objemných krmiv

19.9.2018

Větrný Jeníkov 18. 9. 2018

Letošní sucho, které navázalo na několikaletý vláhový deficit, se výrazně podepsalo na letošní sklizni většiny zemědělských komodit. Znatelný dopad mělo a má sucho na sklizeň objemných krmiv, která jsou určena pro výživu přežvýkavců. Zemědělský svaz ČR provedl šetření u svých členů, jaký dopad mělo letošní sucho na sklizeň sena, slámy, senáže a siláže, které jsou hlavními složkami výživy hospodářských zvířat.

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 217 zemědělských podnikatelů z 12 krajů České republiky. Odpovídali na otázky, kolik plánovali sklidit jednotlivých krmiv (sklizeň v běžném roce), kolik činí plánovaná spotřeba na výživu hospodářských zvířat a jaká byla skutečná sklizeň sena, slámy, senáže a siláže. Další otázkou bylo, zda budou nuceni snížit stav hospodářských zvířat z důvodu nedostatku krmiva.

Celkově se produkce těchto krmiv snížila oproti předpokladu o 33 %. Ve srovnání s potřebou je celkový objem nižší o 29 procent. Podle jednotlivých komodit je nejvyšší nedostatek travních a bílkovinných senáží. Ve srovnání s plánovanou výrobou jde o 41% snížení a v krmných dávkách bude chybět více než polovina senáží (55 %). Výrazný pokles zaznamenali chovatelé skotu u sena. Sklizeň se snížila o 36 %, což znamená, že v krmných dávkách bude chybět 31 procent této složky. Za výrazným poklesem těchto dvou krmiv je nedostatek vláhy na trvalých travních porostech (které jsou paradoxně nejlepším protierozním opatřením a trvalé travní porosty mají významnou funkci při zadržování vody v krajině).

Produkce kukuřičné siláže se oproti plánované výrobě snížila o 27 procent, takže chovatelům se nedostává zásoba ve výši 34 %. Výsledek by byl ještě horší, ale většina pěstitelů vysévá větší výměru kukuřice, která se při zajištění dostatečného množství na krmení skotu sklízí na zrno. Množství těchto porostů bylo sklizeno předčasně jako součást krmivové základny.

Nejmenší, ale v žádném případě nízký, byl pokles sklizně slámy. Oproti plánu se jí sklidilo o 19 % méně, takže bude chybět 23 % potřeby. I v tomto případě se výrazný výpadek podařilo snížit sklizní slámy, která byla původně určena na zaorání a doplnění organické hmoty.

 

Přílohy
tabulka-picniny2018-tk.xlsx


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN