Úvodní stránka > Aktuality

Vyvážíme surovinu, dovážíme práci

29.5.2020

V poslední době rezonuje téma soběstačnost České republiky v základních potravinách. Zemědělský svaz ČR se tomuto tématu dlouhodobě věnuje a v době „koronavirové krize“ vnímáme otázku podpory tuzemské produkce potravin jako klíčovou. V řadě zemědělských komodit dosahuje potravinová soběstačnost ČR nízkých hodnot, v jiných jsme výrazně přebytkoví. A u některých komodit existuje tzv. skrytá nesoběstačnost. Těmito komoditami jsou hlavně hovězí maso a mléko.

Z hlediska produkce mléka a chovu skotu na maso dosahuje Česká republika dlouhodobě míry soběstačnosti kolem 130 procent. Ovšem jde pouze o ukazatel zemědělské produkce vztažené k tuzemské spotřebě. Výrazně horší situace je u těchto surovin zpracovaných na potraviny. Dlouhodobě podíl hovězího masa a masných výrobků z něj a mléčných výrobků zpracovaných v zahraničí stoupá. Zemědělci na to reagují vývozem kvalitní české suroviny, o kterou je v zahraničí zájem. Z pohledu spotřebitelů a národního hospodářství jde o nevýhodnou situaci. Především z toho důvodu, že vyvážíme surovinu a dovážíme výrobky s přidanou hodnotou. Díky tomu se pak ČR dostává v rámci Evropského trhu do role méně rozvinutých zemí a vlastními prostředky financujeme další nerovnováhu na tuzemském trhu.

Čeští chovatelé dojného i masného skotu patří ke špičce ve svých oborech. Užitkovost dojnic je 5. nejvyšší v Evropě a čeští chovatelé s masnými i dojnými zvířaty sklízejí uznání na světových akcích zaměřených na vzhled zvířat. O česká masná zvířata i o české mléko je ve světě zájem pro jeho vysoké výživové parametry a zdravotní nezávadnost. Čeští chovatelé za poslední desetiletí posunuli péči o svěřená hospodářská zvířata na vysokou úroveň, díky čemu v zahraničí získávají vysoké uznání. Vyzýváme české spotřebitele, aby toto uznání projevili vyšším zájmem o tuzemské potraviny. Získáte tak kvalitní zdroj energie a pomůžete zemědělcům zajistit lepší péči o krajinu.

Vyzýváme v současné kritické situaci na trhu obou těchto komodit, aby čeští zpracovatelé a především obchodníci v ČR upřednostnili české potraviny a nedovážely je ze zahraničí. Prohlubují tak negativní dopady způsobené koronavirovou situací na chovatele a tím i na českou krajinu a český venkov.

Záznam z tiskové konference:

 

 

Vladimír Pícha, komunikace a vnější vztahy ZSČR


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN