Úvodní stránka > Aktuality

Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR

11.2.2015

Tisková zpráva
Praha, 9.2. 2015

Předpoklad Zemědělského svazu ČR o výši salda agrárního zahraničního obchodu v roce 2014 se do jisté míry potvrdil, saldo se zmenšuje. Od vzniku České republiky byl dle ČSÚ nejhorší výsledek záporného agrárního salda v roce 2011, od té doby dochází k jeho snižování. Mezi lety 2011 a 2014 zaznamenalo saldo zahraničního agrárního obchodu historicky největší snížení. Agrární zahraniční obchod ovlivňuje mimo jiné oslabování české koruny z podzimu loňského roku, o němž rozhodla Česká národní banka.

Vývoj AZO k 6. 2. 2015

Rok

Vývoz (mil. Kč)

Dovoz (mil. Kč)

 Agr. saldo (mil. Kč)

1993 vznik ČR

32 276

31 497

779

1995

35 596

47 636

-12 040

1996

32 555

54 353

-21 798

1999

39 757

60 484

-20 727

2000

47 729

65 011

-17 282

2001

49 411

69 228

-19 817

2002

45 174

69 040

-23 866

2003

48 805

74 259

-25 455

2004 vstup ČR do EU

61 526

93 822

-32 295

2005

78 520

103 522

-25 003

2006  

78 542

112 737

-34 195

2007

96 880

129 333

-32 453

2008

106 931

131 048

-24 117

2009

101 708

133 735

-32 027

2010

105 364

140 008

-34 644

2011 nejhorší výsledky v historii

120 381

156 674

-36 293

2012 nejvýraznější meziroční zlepšení

148 309

173 026

-24 717

2013

160 594

184 674

-24 080

2014

178 544

196 502

-17 958

Zdroj: Údaje ČSÚ v nomenklatuře dle 1-24 třídy celního sazebníku. Údaje za r. 2011 jsou dle ČSÚ k datu 6. 2. 2013. Údaje za r. 2012 jsou dle údajů ČSÚ k datu 6. 2. 2014 a za r. 2013 i 2014 jsou k 9. 2. 2015. Uváděné hodnoty se časem mohou mírně měnit, protože ČSÚ výsledky průběžně zpřesňuje.

Předpoklad svazu, že záporné agrární saldo ČR za r. 2014 bude zřejmě na úrovni minus 16 mld. až minus 19 mld. Kč, se do značné míry potvrdil: Agrární saldo ČR dle výsledků ČSÚ k 9. 2. 2015 dosáhlo přesně minus 17,96 mld. Kč. Z krátkodobého hlediska dochází v záporném agrární saldu ČR ke zlepšování: k nejvýraznějšímu historickému snížení záporného agrárního salda došlo mezi rokem 2011 (minus 36 mld. Kč) a r. 2014 (minus 18 mld. Kč), kdy se záporné agrární saldo snížilo o 18 mld. Kč. V zahraničním obchodě se kromě jiných vlivů též projevuje oslabování koruny z rozhodnutí ČNB na podzim předloňského roku.

Zatímco se konečně podařilo dlouhodobě vysoké záporné agrární saldo zmenšit, vysoké záporné agrární saldo u masa se nepřestalo zvětšovat. Meziročně vzrostlo z minus 17 mld. na minus 18 mld. Kč. Tento nepříznivý trend nejsme stále schopni změnit.

Dále se nedaří zlepšovat strukturu agrárního zahraničního obchodu: vyvážíme hlavně relativně laciné suroviny, přičemž dovážíme výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Markantním případem je mléko a mléčné výrobky, kde nám hlavně roste vývoz, resp. kladné saldo u mléka jako suroviny, přičemž dovoz, resp. záporné saldo u samostatných mléčných výrobků (bez mléka) se zvyšuje. Agrární saldo nám zachraňují např. tyto komoditní skupiny: obiloviny, tabák a tabákové výrobky (dle mezinárodní klasifikace patří mezi 1. až 24. třídu obsahující agrární komodity a potraviny). V r. 2013 bylo saldo zahraničního obchodu s obilím na úrovni 10 mld. Kč, loni to bylo 12 mld. Kč. V r. 2013 bylo saldo zahraničního obchodu s tabákem na úrovni 3 mld. Kč, v roce 2014 to bylo 7 mld. Kč.

Agrární dovozy se sice zvyšují (meziročně cca o 12 mld. Kč), ale stále více to vyvažuje rostoucí agrární vývoz (meziročně cca o 18 mld. Kč). Ve struktuře agrárních dovozů mají právě dovozy masa tu nejvyšší absolutní hodnotu (25 mld. Kč).

Přílohy
tz-2015-02-09-vyvoj-agrarniho-zahranicniho-obchodu.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN