Úvodní stránka > Aktuality

Výzva Výboru Zemědělského svazu ČR pro členy vlády

3.6.2024

Výzva Výboru Zemědělského svazu ČR pro členy vlády, poslance a senátory PSP ČR a další představitele státu. Tato výzva byla odsouhlasena 30. května 2024 na zasedání Výboru ve Větrném Jeníkově. Více informací v příloze a zde stručný výčet požadavků ZSČR:

Výbor Zemědělského svazu ČR vládní představitele vyzývá

 1. k naplnění vládou dříve daných slibů
  1. tj. pokračování ve vyjednávání ohledně zavedení podpory zaměstnanosti na venkově s Evropskou Komisí, kterou slíbil ministr Jurečka,
  2. ke konsolidaci rozpočtu tzv. národních podpor na úroveň roků předcházejících nástupu současné vládní reprezentace k moci, tak jak slíbil ministr Jurečka,
  3. k úpravě tzv. redistributivní platby v I. pilíři SZP, jež se bude vyplácet na prvních 500 ha, za současného zachování rozpočtu na úrovni 23% z obálky I. pilíře SZP, tak jak slíbil premiér Fiala, ministři Jurečka a Výborný
 2. k revizi nastavení daně z nemovitosti ve vztahu k zemědělské půdě (jak slibovala ODS tj. nezvyšovat daň z nemovitosti před volbami),
 3. k zajištění zálohového plnění výplaty neinvestičních podpor SZP v roce 2024, a to minimálně v rozsahu 14-15 mld. Kč do konce roku 2024, jak bylo zvykem v předchozích letech
 4. ke konsolidaci rozpočtu Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, aby mohl implementovat opatření k podpoře Cashflow v sektoru zemědělství,
 5. k úpravě časového schématu výplaty vratky tzv. zelené nafty (ideálně na čtvrtletní bázi),
 6. k dalším krokům směřujícím k snižování byrokratické zátěže, jako jsou např. odstranění omezení velikosti honů plodin na max. 10ha, nadstandardní hlášení vlastnické struktury zemědělských podnikatelů, nadstandardní deklarace o střetu zájmů, omezení počtu kontrol resortními i mimoresortními dozorovými orgány, úprava sankčního systému v kontextu nepřesností registrů MZe (zejm. LPIS) a zamezení bezdůvodného trestání zemědělců, snižování nereálných environmentálních požadavků na zemědělskou veřejnost, omezení četnosti a složitosti reportování informací, atd.
Přílohy
vyzva-vyboru-zs-cr-predstavitelum-vlady-a-statu-300524.pdf
navrhy-na-reseni-administrativni-zateze-zscr-v-5.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN