Úvodní stránka > Aktuality

Zahraniční pracovníci mohou dočasně rychleji změnit zaměstnavatele

20.10.2020

Vláda dočasně umožnila zahraničním pracovníkům rychlejší změnu zaměstnavatele. Sešel se i pracovní tým tripartity pro zaměstnávání zahraničních pracovníků. 

Dne 16. října 2020 vláda rozhodla, že zahraniční pracovníci mohou až do konce nouzového stavu rychleji přejít k jinému zaměstnavateli či na jinou pracovní pozici, pokud je nový zaměstnavatel zapojen do provádění krizových opatření. Jde např. o činnosti v oblasti zdravotnictví, výroby ochranných pomůcek apod.

V takových případech budou držitelé zaměstnaneckých, případně modrých karet moci změnit zaměstnavatele i dříve než po šesti měsících a bude dostačující, pokud změnu Ministerstvu vnitra oznámí až v den nástupu do nové práce.  

Na Ministerstvu vnitra se rovněž 16. října sešel pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) pro zaměstnávání zahraničních pracovníků. Členové pracovního týmu projednali současnou situaci v oblasti pracovní migrace z tzv. třetích zemí a její nastavení pro rok 2021, protože navzdory poklesu ekonomického růstu a dopadům epidemie covid-19 na trh práce potřeba zaměstnávání zahraničních pracovníků v některých odvětvích české ekonomiky i nadále pokračuje.

Předmětem jednání bylo také plánované spuštění povinných adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí pracovní migranty od roku 2021. Členové pracovního týmu se shodli na tom, že zaměstnavatelé musí i v dnešní mimořádné době důsledně dbát na rovné zacházení se všemi zaměstnanci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Zneužívání zranitelného postavení pracovních migrantů není dle pracovního týmu možné tolerovat, jakékoli porušování práv pracovních migrantů a nedodržování pracovních a mzdových podmínek ze strany zaměstnavatelů by mělo být důsledně postihováno.Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations
Ministerstvo vnitra ČR


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN