Úvodní stránka > Aktuality

Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

11.3.2021

Zákon č. 121/2021 Sb.Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě v § 2 říká, že zaměstnanci, kterému podle § 192 až 194 zákoníku práce z důvodu nařízené karantény vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „náhrada příjmu“), přísluší příspěvek za podmínek stanovených tímto zákonem. Příspěvek zaměstnanci nepřísluší, byla-li mu karanténa nařízena v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních nebo služebních cest.

 Dle § 3 zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši 370 Kč. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.
To znamená, že zaměstnanec nedosáhne v karanténě na 100% výši výdělku (nebo dokonce víc). Maximálně na 90%.

Paragraf 4 stanoví, že příspěvek vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel společně s náhradou příjmu za příslušné období.

V souladu s § 6 si zaměstnavatel odečte z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku.

 


Nenechte si ujít aktuální informace ke Koronaviru. Zde se můžete bezplatně přihlásit k odběru Koronavirového zpravodajství Zemědělského svazu ČR.


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN