Úvodní stránka > Aktuality

Zákon o vodách

20.4.2018

Praha – 11. dubna byl schválen pozměňovací návrh vodního zákona Poslaneckou sněmovnou, na kterém spolupracovalo právní oddělení Zemědělského svazu ČR s panem poslancem Karlem Turečkem (ANO), který předložil návrh Zemědělskému výboru PSP ČR, posléze Výboru pro Životní prostředí PSP ČR, aby byl následně postoupen plénu Poslanecké sněmovny.

 

Důvodem předkládaného pozměňovacího návrhu je snaha kompenzovat znevýhodnění zemědělců hospodařících v ochranných pásmech vodních zdrojů a ochranných pásmech vodárenských nádrží. Náhrady byly dosud přiznávány pouze vlastníkům, ačkoliv dotčeni jsou i nájemci, či pachtýři. Pozměňovací návrh zákona proto rozšiřuje způsobilost náhrad pro ty, kdo na daných pozemcích skutečně hospodaří, a tudíž mu v souvislosti s ochrannými podmínkami vzniká újma – bez ohledu na to, zda na pozemcích hospodaří pachtýř, nebo přímo vlastník.

V současné době byl pozměňovací návrh vodního zákona odsouhlasen Poslaneckou sněmovnou ČR a následně čeká na schválení v Senátu. Zemědělský svaz ČR předpokládá, že by měl návrh projít i touto komorou parlamentu hladce.

 

Zvýšení sazeb kompenzací

Ještě během úřadování bývalého ministra zemědělství Mariana Jurečky lobboval Zemědělský svaz ČR za změnu metodiky vyplácení kompenzací, respektive zvýšení sazeb. V současné době je sazba kompenzace paušální a činí v prvním ochranném pásmu 800 Kč na hektar a v druhém ochranné pásmu 500 Kč na hektar. Tyto historické částky však již neodpovídají nákladové realitě současné doby a je třeba je revidovat.

Tímto úkolem byl pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací společně s Výzkumným ústavem zemědělské techniky a připravují aktualizaci výše sazeb v součinnosti se zástupci členské základny ZS ČR ze Středočeského kraje a kraje Vysočina – tedy společně se zemědělci, kteří mají bohaté zkušenosti s uplatňováním ochranných podmínek v okolí Želivky a nádrže Švihov a tudíž přispívají bohatými zkušenostmi v oblasti dopadů na ekonomiku zemědělské výroby. Navzdory počátečnímu „přešlapování“ na místě se práce na aktualizaci sazeb rozběhla a doufejme, že v dohledné době budou k dispozici i reálné výsledky.

 

 

Jana Sixtová

Přílohy
tz-zakon-o-vodach.doc


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN