Úvodní stránka > Aktuality

Záporné agrární saldo je nejnižší od roku 2001

12.2.2016

Saldo agrárního zahraničního obchodu v roce 2015 dosáhlo -18,4 mld. Kč, což je nejlepší výsledek od roku 2001.  Avšak ačkoliv se vysoké zahraniční saldo podařilo snížit, struktura agrárního zahraničního obchodu se ale nedaří zlepšovat. Vyvážíme z velké části suroviny a dovážíme výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Agrární saldo nám tak zlepšuje vývoz mléka, obilovin, tabáku a tabákových výrobků. K historicky nejvýznamnějšímu snížení agrárního salda došlo mezi roky 2011 a 2015.

Původní předpoklad Zemědělského svazu ČR, že záporné agrární saldo ČR za rok 2015 bude zřejmě na úrovni -16 mld. až -19 mld. Kč, se do značné míry potvrdil. Agrární saldo České republiky za minulý rok dle výsledků Českého statistického úřadu k 8. 2. 2016 dosáhlo -18,4 mld. Kč. Z  krátkodobého hlediska (4 roky po sobě) dochází v záporném agrárním saldu ČR ke zlepšování: K nejvýraznějšímu historickému snížení záporného agrárního salda došlo mezi rokem 2011 (-36 mld. Kč) a r. 2015 (-18 mld. Kč), kdy se záporné agrární saldo snížilo o -18 mld. Kč.

Zatímco se konečně podařilo celkové záporné agrární saldo snížit, vysoké záporné agrární saldo u masa se nepřestalo zvětšovat. Meziročně vzrostlo z mínus 18 mld. na mínus 20 mld. Kč. Ve struktuře agrárních dovozů mají právě dovozy masa tu nejvyšší absolutní hodnotu (jedná se o 26 mld. Kč z celkových 219 mld. Kč, což je 12%). Tento nepříznivý trend se nám stále nedaří změnit. Kdyby nebyla naše republika závislá na dovozu vepřového a drůbežího masa, byli bychom již dnes agrárně exportní zemí.

I v jiných ohledech se nedaří zlepšovat strukturu agrárního zahraničního obchodu: Vyvážíme relativně mnoho levných surovin a naopak dovážíme výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Markantním případem je vedle masa komoditní skupina mléko a mléčné výrobky, kde nám hlavně roste vývoz, resp. kladné saldo u mléka jako suroviny, přičemž dovoz, resp. záporné saldo u samostatných mléčných výrobků (bez syrového mléka) se zvyšuje. Vedle mléka nám agrární saldo zlepšuje vývoz obilovin a tabáku. Zatímco tabák je specifická komodita (u nás nepěstovaná), jehož zpracování probíhá u nás a tudíž se i u nás tvoří přidaná hodnota, což lze hodnotit pozitivně, u obilovin tomu tak není.

V r. 2015 bylo saldo zahraničního obchodu obilím na úrovni 13 mld. Kč, o rok předtím to bylo 12 mld. Kč. Nejvyšší progrese kladného salda je u tabáku a tabákových výrobků: V r. 2015 bylo saldo zahraničního obchodu tabákem na úrovni 9 mld. Kč, v roce 2014 to bylo 7 mld. Kč, přičemž v r. 2013 to byly pouhé 3 miliardy Kč. Agrární dovozy se sice zvyšují (meziročně cca o 19 mld. Kč), ale stále více to vyvažuje rostoucí agrární vývoz (meziročně cca o 21 mld. Kč).

Velký potenciál má v České republice pěstování ovoce a zeleniny, které také mají dlouhodobě vysoký podíl na dovozech. Samozřejmě se v České republice nevyhneme dovozům některých druhů ovoce například citrusů, ale významnou část u nás pěstovat lze.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu tak potvrzují správný postoj MZe při nastavení nové dlouhodobé strategie českého zemědělství, kde je hlavní pozornost zaměřena právě na rozvoj pěstování ovoce, zeleniny, ale také podpory produkce a zpracování mléka a masa.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Martin Pýcha, tel.: 602 790 273, pycha@zscr.cz

Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR

Rok Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Agr. saldo (mil. Kč)
1993 vznik ČR 32,276 31,497 779
1995 35,596 47,636 -12,040
1996 32,555 54,353 -21,798
1999 39,757 60,484 -20,727
2000 47,729 65,011 -17,282
2001 49,411 69,228 -19,817
2002 45,174 69,040 -23,866
2003 48,805 74,259 -25,455
2004 vstup ČR do EU 61,526 93,822 -32,295
2005 78,520 103,522 -25,003
2006 78,542 112,737 -34,195
2007 96,880 129,333 -32,453
2008 106 931 131,048 -24,117
2009 101,708 133,735 -32,027
2010 105,364 140,008 -34,644
2011 nejhorší výsledky v historii 120,381 156,674 -36,293
2012 nejvýraznější meziroční zlepšení 148,309 173,026 -24,717
2013 160,594 184,674 -24,080
2014 180,247 199,909 -19,662
2015 200,973 219,355 -18,382

Zdroj: Údaje ČSÚ v nomenklatuře dle 1.-24 třídy celního sazebníku. Údaje za roky 2014, 2015 jsou dle ČSÚ k 8.2.2016. Údaje za r. 2011 jsou dle ČSÚ k datu 6.2.2013. Údaje za r.2012 jsou k 6.2.2014 a za r. 2013 jsou k 9.2.2015. Uváděné hodnoty se časem mohou mírně měnit, protože ČSÚ výsledky průběžně zpřesňuje.

Přílohy
tz-zemedelsky-svaz-cr-k-saldu-azo2015.pdf


Váš komentář se ukládá. Prosím počkejte...

CZ EN